niedziela, 29 czerwca 2014

Wizyta studyjna senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Kociewiu

W dniach 23-24 czerwca na Kociewiu gościli członkowie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród głównych punktów wizyty studyjnej znalazło się spotkanie z sołtysami czterech powiatów, senatorowie zapoznali się także z działalnością znanych w kraju i za granicą producentów żywności silnie związanych z regionem oraz odwiedzili Zamek Gniew. W wizycie w powiecie starogardzkim wzięło udział dziesięciu senatorów: Przemysław Błaszczyk, Piotr Gruszczyński, Marek Konopka, Wiesław Kilian, Andrzej Kobiak, Ireneusz Niewiarowski, Zdzisław Pupa, Grzegorz Wojciechowski oraz Roman Zaborowski. Inicjatorem i współorganizatorem wydarzenia był senator Andrzej Grzyb.

W poniedziałek goście udali się do Skórcza, gdzie zostali zaproszeni do zakładu rolno-spożywczego Iglotex, który jest jednym z największych producentów i dystrybutorów żywności mrożonej w północnej Polsce. W firmie dyskutowano na temat perspektyw rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego w oparciu wyłącznie o polskie surowce rolne oraz o możliwościach handlu zagranicznego.Następnie senatorowie udali się na Zamek Gniew, gdzie przyjęli ich przedstawiciele Grupy POLMLEK. Gospodarze zamku przygotowali dla członków KRiRW żywą lekcję historii na temat dziedzictwa narodowego. Zamek Gniew stanowi dobry przykład inwestowania przez firmę prywatną w odbudowę i utrzymanie funkcji społecznych zabytków.

Ostatnim punktem programu pierwszego dnia wizyty było spotkanie z Janem Szramką, dyrektorem regionalnym Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Bronisławem Szneiderem, nadleśniczym Nadleśnictwa Lubichowo. Jego tematyka dotyczyła szkód powodowanych w gospodarstwach rolnych przez zwierzynę łowną i gatunki chronione. Dyskutowano nad sposobami ich ograniczania, wyceną oraz opłacaniem.We wtorek senatorowie uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w Zespole Szkół Publicznych w Pączewie z udziałem sołtysów powiatu starogardzkiego, tczewskiego, świeckiego, tucholskiego oraz członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z tych powiatów. W wydarzeniu udział wzięli również: Leszek Burczyk, starosta starogardzki oraz Kazimierz Chyła, wicestarosta, Sławomir Czechowski, wójt gminy Skórcz oraz Edmund Stachowicz, prezydent Starogardu Gdańskiego. Konferencję prowadził Jerzy Komorowski, naczelnik Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Starogardzie Gd. Konferencja służyła zapoznaniu się z tematyką bezpośrednio związaną z rolnictwem.

Na wstępie wręczono trzy odznaki honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa", przyznane przez Marka Sawickiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Odznaczeni zostali: Sylwia Dąbrowska, Piotr Kurowski oraz Mirosław Łobocki.

W części wykładowej programu konferencji znalazły się dwa wystąpienia. Jako pierwszy głos zabrał senator Ireneusz Niewiarowski, który referował na temat rozwiązań zawartych w nowej ustawie o Funduszu Sołeckim.
- Polska wieś się zmienia - powiedział na wstępie senator. - Przechodzi przemiany cywilizacyjne, demograficzne i społeczne.
Prelegent podkreślił, iż obecnie tylko 10 proc. mieszkańców wsi żyje z rolnictwa. Zaznaczył również, że mamy do czynienia z dotychczas niespotykanym kierunkiem przemian na polskiej wsi, które są zarazem tłem do uregulowań wynikających z nowej ustawy o Funduszu Sołeckim.

Drugim referującym był senator Andrzej Grzyb. Podczas wystąpienia zostały przybliżone problemy sprzedaży bezpośredniej, sposoby ich rozwiązania oraz pokazano procedurę legislacyjną przedmiotowej ustawy. Jej celem jest bowiem doprowadzenie do tego, by na rynku, w niewielkim zakresie, pojawiła się żywność zdrowa i tradycyjna:
- To jest dobra próba poszerzenia wolności gospodarczej w gospodarstwach rolnych poprzez tzw. sprzedaż bezpośrednią przetworów z własnych surowców rolnych. Mała rzecz, która może spowodować zmianę jakościową w zakresie produkcji i przetwórstwa na wsi - przekonywał senator Grzyb. Zwrócił również uwagę, że przetwórstwo to nie będzie wolne od kontroli sanitarnej ani weterynaryjnej.

Obydwa wystąpienia wywołały żywą dyskusję. Dokonano szerokiej wymiany poglądów i zasygnalizowania problemów. Po wysłuchaniu wszystkich głosów prowadzący dokonał podsumowania i zakończenia konferencji. Następnie członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi udali się na krótką wizytę do Publicznego Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie. Na koniec senatorowie odwiedzili lubichowskie Publiczne Przedszkole, które od stycznia 2012 funkcjonuje w nowym budynku przy ulicy Zblewskiej. Po południu goście odjechali z powrotem do Warszawy.
Magdalena Kalkowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz