sobota, 11 czerwca 2011

Rekrutacja do 11-4 shp

Komenda 11-4 Środowiskowego Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje o prowadzonym przez Hufiec naborze młodzieży na rok szkoleniowy 2011 /2012 do / klas gimnazjalnych I , II i III / przysposabiających do pracy.
Warunkiem przyjęcia do Hufca jest ukończenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych 15 lat i nieukończone 18 lat oraz podjęcie praktyk zawodowych w wybranych przez siebie zawodach / dotyczy klas II i III /.
Skierowania na praktyki można uzyskać w biurze hufca.
Oprócz umożliwienia kontynuowania nauki w gimnazjum oraz przygotowania zawodowego prowadzimy działalność mającą na celu pobudzenie aktywności kulturalnej, społecznej, sportowej uczestników ŚHP, rozwój ich zainteresowań oraz zapewnienie
właściwego spędzania czasu wolnego.
Realizujemy to poprzez:
zajęcia w Świetlicy Środowiskowej,
kółka zainteresowań,
wycieczki,
przygotowanie i czynny udział uczestników w zawodach, konkursach , imprezach okolicznościowych.

Więcej o naszej działalności i naborze do hufca można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową jednostki.
Jej adres internetowy http:// www.shp11-4starogard.prv.pl
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca, Os. 60-lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim, lub telefonicznie pod nr 77530 65 , tel. kom. 0 509 531 927 codziennie w godz. 7.45 - 15.45

Jerzy Trzosowski
Komendant 11-4 Środowiskowego Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz