wtorek, 14 czerwca 2011

Ważna dla Kociewia Rada Naczelna ZKP w Pelplinie


Już po raz drugi w ostatnich latach,Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego obradowała na Kociewiu. W ostatnią sobotę, 11 czerwca, członkowie najważniejszego organu tej pomorskiej organizacji spotkali się w Pelplinie, włączając się tym w tegoroczne obchody osiemdziesiątej rocznicy nadania "Atenom Pomorza" praw miejskich.

Spotkanie Zrzeszeńców rozpoczęło się na pelplińskiej nekropolii, gdzie oddano hołd. Słudze Bożemu biskupowi Konstantynowi Dominikowi, ś.p. ks. Januszowi Pasierbowi oraz byłemu prezesowi oddziału pelplińskiego ś.p. Henrykowi Demskiemu.

Zebranie Rady Naczelnej otworzył prezes Zrzeszenia Łukasz Grzędzicki, a pierwszym punktem programu było gorące przywitanie ze strony gospodarzy: wiceburmistrza Pelplina Tadeusza Błędzkiego i przedstawicieli Zarządu Oddziału w Pelplinie: prezes Elżbiety Wiśniewskej i b. prezesa Bogdana Wiśniewskiego.

Przewodniczącym prezydium zebrania został wicperezes ZKP ds. kociewskich i jeden z kilku Kociewiaków w Radzie, Krzysztof Korda z oddziału tczewskiego. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele wszystkich trzech oddziałów oddziałów kociewskich wraz z prezesami: Janem Gumińskim ze Zblewa, Michałem Kargulem z Tczewa i wspomnianą już Elżbietą Wiśniewską z Pelplina. Czwartym kociewskim prezesem była przewodząca aktualnie zrzeszeńcom w Bydgoszczy profesor Maria Pająkowska-Kensik.

Po wybraniu prezydium, komisji i przyjęciu porządku obrad Michał Kargul przedstawił obecną aktywność Kociewiaków w ramach ZKP, a następnie Bogdan Wiśniewski postawił w imieniu Kociewiaków wniosek, by Zrzeszenie rok 2013 ogłosiło Rokiem ks. Janusza Pasierba.


W kolejnych punktach zebrania przedstawione zostały sprawozdania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, po których przegłosowano absolutorium dla Zarządu za 2010 rok. Po krótkiej prezentacji sekcji motocyklowej Klubu "Wanożnik" powołano zespoły programowe, które będą działać w obecnej kadencji (do grudnia 2013 r.) przy Radzie Naczelnej.

Na gorąco Kociewiacy, którzy zgłosili akces do Zespołu ds. Edukacji, spotkali się w kuluarach, by przyjąć wniosek, by w jej ramach powołać Sekcję Kociewską, na której czele stanie prof. Maria Pająkowska-Kensik.


Kolejnym ważnym dla Kociewiaków punktem były dwa głosowania nad wnioskami zgłoszonymi w trakcie obrad. Z dużym entuzjazmem Rada Naczelna, przychyliła się do wniosku trzech oddziałów kociewskich i podjęła decyzję, by rok 2013 został w Zrzeszeniu ogłoszony Rokiem ks. Janusza Pasierba. Więcej dyskusji, głównie natury technicznej, wywołał wniosek o zatwierdzenie kociewskiej wersji logotypów Zrzeszenia. Ostatecznie zdecydowaną większością głosów Rada Naczelna przyjęła na użytek oddziałów kociewskch logotypy z herbem Kociewia, opracowane przez Biuro Zarządu Głównego ZKP.

Michał Kargul

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz