wtorek, 24 grudnia 2013

BARBARA DEMBEK BOCHNIAK. Spacer po Betlejem

Zapraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji złożonej w większości z naszych prywatnych zdjęć z pielgrzymki do Ziemi Świętej - tutaj z Betlejem.

Barbara Dembek-Bochniak

Dzisiaj w Betlejem

Betlejem to miasto w Autonomii Palestyńskiej leżące w granicach Izraela. Murem oddzielone od Jerozolimy.


Przed murem, na skraju Betlejem, rozciąga się Pole Pastuszków - tych, którzy byli pierwszymi świadkami narodzin Jezusa. Teren tutaj jest półpustynny, kamienisty. Na owym polu i dzisiaj pomieszkują w nędznych siedzibach - bo tego nawet nie można nazwać namiotem - pasterze i pasą swoje stada owiec. To tutaj, zgodnie z tradycją, "Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził w Betlejem, nie bardzo podłym mieście. Narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia". "Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana."


Co znajduje się w miejscu spotkania Anioła z pasterzami? Wchodząc przez bramę z napisem "Gloria In Exelcis Deo" (Chwała na Wysokości Bogu) przechodzimy przez park z fontanną dobrego pasterza do kościoła na Polu Pastuszków. W nim trzy malunki: spotkanie z Aniołem, scena narodzenia Jezusa w grocie oraz radości pastuszków z narodzenia Zbawiciela. Poniżej kościoła w grotach, takich, w których pasterze chowali swoje zwierzęta na noc, takich, w których mogła schronić się brzemienna Maria z Józefem, dzisiaj znajduje się kilka kaplic. Każda pielgrzymująca grupa modli się w tym miejscu na Mszy św. A po niej, to chyba już taki zwyczaj - każda z pań powinna w owej grocie wziąć na ręce figurkę nowo narodzonego Jezuska.


"Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie"… Betlejem. Sama Bazylika Narodzenia Pańskiego to budynek bardzo skromny. Jest pod opieką prawosławnych, katolików oraz obrządku ormiańskiego. Co roku na Wielkanoc, kiedy przedstawiciele każdego z tych wyznań zabierają się za sprzątanie swojego kawałka bazyliki, tradycyjnie następuje bójka na miotły. Tak jest co roku, to taki tutejszy "folklor". Więc jeżeli znowu w tiwi będą mówić, że w bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem duchowni wszczęli awanturę i pogadali z sobą "po męsku" - to na pewno nie był to konflikt, nie ma żadnej sensacji - to zwyczajowa swoista konwersacja będąca atrakcją Wielkiego Piątku. Bazylika Narodzenia Pańskiego to niezliczone lampki oliwne, dzwoneczki i kadzidła prawosławnych i przede wszystkimi grota usytuowana przed ołtarzem. To tutaj zgodnie z tradycją, w tej grocie Maria powiła syna - w miejscu oznakowanym srebrną gwiazdą, a Józef przeniósł dzieciątko do żłóbka - tuż obok. Nad miejscem narodzin obrazek przedstawiający to wydarzenie. Przy nowo narodzonym Jezusku wół i osioł… Bez tych dwóch zwierząt - symbolizujących Żydów i Izraelitów - nie może obyć się żaden żłóbek.


W Betlejem jest jeszcze jedno ważne miejsce - to Grota Mleczna z cudownym obrazem Matki Boskiej Karmiącej. Tu, zgodnie z tradycją, przed ucieczką do Egiptu Maria przychodziła karmić swoje dziecko. To do tego miejsca dążą małżeństwa, którym nie dane jest mieć potomstwo. W pobliżu Groty jest pokój pełen świadectw o dzieciach, które miały nie przyjść na świat, gdyż według wiedzy medycznej rodzice byli bezpłodni. A jednak modlitwa i wiara czasami sprawiają cud!


W swojej autobiograficznej książce "Ciężar nieważkości. Opowieść pilota-kosmonauty" Mirosław Hermaszewski - jedyny Polak, który był w przestrzeni kosmicznej, napisał, że jeżeli wierzący poleci w kosmos, to jego wiara zostaje ugruntowana, a jeżeli w kosmos poleci niewierzący, to uwierzy w Boga.


W Betlejem narodził się człowiek o imieniu Jezus - to fakt historyczny. Czy był synem Boga - to kwestia WIARY każdego z nas. Po pielgrzymce do Ziemi Świętej ta wiara przychodzi łatwiej. W Betlejem Jezus narodził się, w pobliskiej Jerozolimie poniósł śmierć męczeńską i zmartwychwstał. Zarówno w Bazylice Narodzenia Pańskiego, jak i w Bazylice Grobu Pańskiego przedstawiciele każdego z wyznań trwają na choćby najmniejszym skrawku. Patrząc na to w sposób zupełnie prosty, bez metafor, bez uwzniośleń, tak po prostu po ludzku - do głowy przychodzi myśl - tam musiało się wydarzyć coś niezmiernie ważnego dla ludzkości. W Betlejem narodził się nam Zbawiciel…

BETLEJEM I JEGO OKOLICE - ZDJĘCIA Z OPISAMI - PRZEJDŹ


NAZARET, MIEJSCE, GDZIE ARCHANIOŁ GABRIEL ZWIASTOWAŁ PANNIE MARYI, IŻ POCZNIE SYNA BOŻEGO

AIN KEREM - MIEJSCE W GÓRACH JUDZKICH, NIEDALEKO BETLEJEM. TO TU PRZEBYWAŁA BRZEMIENNA MARYJA, ABY SŁUŻYĆ SWOJEJ KREWNEJ ŚW. ELŻBIECIE, ŻONIE ZACHARIASZA


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz