sobota, 7 grudnia 2013

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku realizuje projekt: "CZAS NA BIZNES"

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku realizuje projekt: "CZAS NA BIZNES".
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Projekt adresowany jest do osób:
- pozostających bez zatrudnienia,
- zamieszkałych na terenie powiatu człuchowskiego, chojnickiego, starogardzkiego i tczewskiego,
- nie były właścicielami /współwłaścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu.

DO PROJEKTU ZOSTANIE PRZYJĘTYCH 60 OSÓB (w tym 24 kobiety i 36 mężczyzn) w wieku 18 - 64 lat (w tym 30 osób powyżej 50 roku życia, 18 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności)

WIĘCEJ - PDF

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz