poniedziałek, 9 grudnia 2013

Kierownik GOPS Zblewo przestrzega przed osobami...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie przestrzega przed osobami podającymi się za pracowników tutejszego Ośrodka.Pracujący w terenie Pracownicy Socjalni Ośrodka posiadają legitymacje służbowe, jakie każdorazowo są zobowiązani okazać na wniosek osoby, z którą się kontaktują. W żadnym wypadku pracownicy tutejszego Ośrodka nie prowadzą działalności akwizycyjnej czy też handlowej. Każdy przypadek dotyczący wątpliwości, co do tożsamości osoby podającej się za pracownika tutejszego Ośrodka, prosimy zgłaszać do tutejszej jednostki lub na Komisariacie Policji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz