niedziela, 22 grudnia 2013

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO dla uczniów szkół Gminy Zblewo

W dniu 11 grudnia 2013 roku w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku podczas Konferencji zorganizowanej w ramach projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego" na rok szkolny 2013/2014 zostały przyznane stypendia 400 uzdolnionym uczniom województwa pomorskiego, które wręczał Pan Czesław Elzanowski - członek Zarządu Województwa Pomorskiego.
Celem programu jest:
wzmocnienie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi i technicznymi oraz podniesienie atrakcyjności tych przedmiotów w procesie edukacji;
ukierunkowanie uczniów na rozwój kluczowych kompetencji;
stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia uczniom napotykającym na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i geograficznym uniemożliwiające rozwój edukacyjny.Na 84 stypendystów z powiatu starogardzkiego aż 30 to uczniowie nagrodzeni z następujących placówek oświatowych Gminy Zblewo:


Zespół Szkół Publicznych w Bytoni:
1. Dorawa Agnieszka
2. Głogowska Angelika
3. Jaworańska Natalia
4. Zimnak Agata
5. Wolff Patrycja

Zespół Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim:
1. Kuziemski Michał
2. Lamczyk Katarzyna
3. Mindziul Marika
4. Plona Krzysztof


Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie:
1. Bielińska Julia
2. Drawska Klaudia
3. Jendernalik Marek
4. Klein Anna

Zespół Szkół Publicznych w Zblewie:
1. Czapla Szymon
2. Dolna Dorota
3. Dolna Lidia
4. Faleńska Aleksandra
5. Filipska Daria
6. Gila Ewa
7. Jendernalik Miriam
8. Libera Marta
9. Mąkosa Kacper
10. Miętka Weronika
11. Piaskowski Dawid
12. Rezmer Agata
13. Sobiechowska Wiktoria
14. Szweda Katarzyna
15. Szyszka Kacper
16. Wierzba Kinga
17. Zielińska Katarzyna


W uroczystości wręczenia stypendium uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Zblewo Pan Artur Herold oraz Kierownik Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zblewie - Pani Anna Płoszyńska - Damaszk, którzy, składając gratulacje, wręczyli stypendystom upominki.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów w realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjnych!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz