wtorek, 3 grudnia 2013

OSP Pinczyn. W historii jednostki to jedna z najważniejszych dat

Dnia 8 listopada odbyło się uroczyste otwarcie i oddane do użytku nowo wybudowanego boksu oraz dyżurki w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pinczynie. Dyżurka znalazła miejsce w pomieszczeniu po bibliotece.


Z tej okazji urządzono dużą imprezę. Podczas uroczystości wręczono akt włączenia jednostki do struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dokument wręczył prezesowi OSP Pinczyn Marianowi Bollinowi Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku Andrzej Rószkowski. Pinczyńskim strażakom gratulował m.in. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogdan Dombrowski.O wejście do Krajowego Systemu jednostka dzielnie walczyła od kilku lat. Weszła warunkowo 27 lipca 2012 roku. Do grudnia bieżącego roku miała spełnić wszystkie wymogi, żeby wejść bezwarunkowo. Strażacy spełnili je wcześniej i decyzję o włączeniu otrzymali 27 czerwca 2013 roku. Jest to w historii jednostki jedna z najważniejszych dat. O tej historii mówił prezes.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pinczynie powstała w 1933 roku. Po 6-letniej okupacji niemieckiej została reaktywowana w dniu 9 maja 1945 r. na apel prezesa Jana Zaremby.

Pierwsza drewniana strażnica mieściła się przy ulicy Bocznej. Remiza, przy której obecnie się znajdujemy, została wybudowana w 1989 roku, w czasie prezesury druha Zdzisława Zagórskiego.


Pierwszym samochodem pożarniczym w tutejszej jednostce był GLM marki Żuk, który w 1995 roku został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie i służy do dnia dzisiejszego. Natomiast OSP Pinczyn w tym samym roku pozyskała samochód pożarniczy GLM marki VW LT31.

W roku 2001 z inicjatywy członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pinczynie ufundowano i poświęcono figurkę św. Floriana - patrona strażaków.

W 2003 roku społeczeństwo Pinczyna ufundowało sztandar niniejszej jednostce.

Dwa lata później (w 2005 roku) odrestaurowano zabytkową sikawkę konną, która znajduje się na dachu budynku remizy.

Od 2007 roku przez 6 lat aż do dnia dzisiejszego strażnica była sukcesywnie rozbudowywana: najpierw o jeden boks garażowy oraz kotłownię centralnego ogrzewania, następnie o wyremontowane sanitariaty i świetlicę, a na zakończenie - o dobudowany drugi boks garażowy i przebudowane pomieszczenia po byłej bibliotece. Wykonano też termomodernizację oraz elewację budynku. Dzięki inicjatywie Komendanta Wojewódzkiego jednostka została wyposażona w nowoczesne bramy garażowe.

27 lipca 2012 roku jednostka OSP Pinczyn została włączona w struktury Krajowego Systemu Gaśniczego.

Od 2003 roku jednostka pozyskiwała poszczególne auta gaśnicze:

Star 244 - GBA - 2003

Jelcz 006 - GCBA - 2009

VW T4 2013\Iveco 260-34 - 2013

Z okazji dzisiejszej uroczystości dziękuję, w imieniu własnym oraz wszystkich druhów strażaków naszej jednostki, władzom gminnym z Panem Wójtem na czele. Dziękuję Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej za sfinansowanie nowych bram garażowych i przekazanie samochodu pożarniczego marki Iweco. Liczymy na dalszą pomoc.

Dziękuję Panu Ministrowi za przekazanie środków pieniężnych na modernizację tego samochodu.

Dziękuję Komendantowi Powiatowemu i władzom powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Starogardzie Gdańskim za merytoryczną pomoc w sprawach operacyjno-szkoleniowych.Dziękuję Komendantowi Gminnemu druhowi Henrykowi Kinowskiemu za pomoc i doradztwo w sprawach operacyjnych i rozbudowie naszej strażnicy.

Dziękuję druhnie Gabrieli Gilla za wyrozumiałość i zrozumienie naszych potrzeb.

Dziękuję naszym sponsorom za pomoc finansową. Dziękuję miejscowej ludności oraz fachowcom za bezinteresowną pomoc przy modernizacji naszej strażnicy.

Dziękuję druhom strażakom za duży wkład pracy, dziękuję żonom strażaków za wyrozumiałość i cierpliwość.

Dziękuję księdzu kapelanowi Stefanowi Rogowskiemu - proboszczowi parafii Sumin za poświęcenie obiektu strażnicy.

Dziękuję księżom miejscowej parafii za współpracę i opiekę duchową. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do podniesienia gotowości bojowej jednostki i wyglądu naszej strażnicy.

Na zakończenie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości.

Proszę kapelana księdza proboszcza tutejszej parafii o poświecenie dobudowanej części strażnicy i krzyża.

Oprac. Tadeusz Majewski

Zdjęcia Tadeusz Majewski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz