czwartek, 1 lipca 2004

Informacja z UM Starogard - 1.07

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 1 lipca 2004 r.

Informujemy, że z dniem 28 czerwca br. zawiesza się działalność basenu na okres wakacji szkolnych z powodu konieczności przeprowadzenia niezbędnych przeglądów technicznych.

W daniach od 14 do 17 czerwca br. Starogard Gdański wraz
z Chojnicami, Malborkiem i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną uczestniczył
w II Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Poznaniu.

Wspólne stoisko przygotowane przez wymienionych współwystawców przyciągało nie tylko swoim ciekawym, kolorowym wyglądem, ale i hasłem "Atrakcyjne tereny inwestycyjne przy tracie nr 22 Berlin - Kaliningrad. Dodatkowymi atrakcjami przyciągającymi do wspólnego stoiska wystawienniczego były występy Kapeli Kaszubskiej z Chojnic, walki rycerskie w wykonaniu członków Bractwa Rycerskiego
z Malborka oraz występ naszej, starogardzkiej Kapeli Kociewskiej.

W tym samym czasie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywały się również: "Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych" podczas których prawie 1000 największych polskich
i zagranicznych firm prezentowało najnowsze osiągnięcia techniki oraz targi "Nauka dla Gospodarki", gdzie przedstawiono najciekawsze opracowania i wynalazki polskich
i zagranicznych placówek naukowo-badawczych.

O randze targów najlepiej może świadczyć wizyta na nich Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, któremu towarzyszyła spora grupa parlamentarzystów. Prezydent Kwaśniewski podczas wizyty na targach wręczył najlepszym polskim firmom "Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP".

W gronie laureatów tej prestiżowej nagrody znalazła się również starogardzka POLPHARMA.

Głównym celem przyświecającym samorządowcom z Chojnic, Starogardu
i Malborka uczestniczącym w Forum była promocja terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż tzw. "berlinki". Tereny te budziły zainteresowanie przedstawicieli potencjalnych inwestorów, gdyż jak wiadomo trasa nr 22, czyli tzw. "berlinka" jest najkrótszą trasą łączącą Berlin z Kaliningradem, co w efekcie pozwala na szerszą współpracę pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy.

Ważnymi wydarzeniami Forum były także różnego rodzaju sympozja
i konferencje dotyczące zarówno współpracy zagranicznej i możliwości pozyskiwania środków europejskich, a także udziału polskich przedsiębiorstw
w systemie zamówień ONZ. W trakcie Forum odbyło się także sympozjum popularyzujące tereny inwestycyjne przy trasie Nr 22.

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na rozbudowę systemu monitoringu w Starogardzie. Wykonawcą prac została firma PUH "YOCA". Planowany termin wykonania prac 27 sierpnia br. Rozbudowa monitoringu obejmuje:

zainstalowanie nowej kamery na rondzie Chojnicka-Lubichowska-Kościuszki

zainstalowanie kamery na ul. Hallera przy moście(widok na park)

wymianę kamery na nowy typ w rejonie Al. Wojska Polskiego.

W nowej wersji na mnitoring w mieście będzie składało się 6 kamer.

Wprowadzono wykonawcę na ul. Dąbrowskiego. Zakres prac od ul. Okrężnej
do ul. Kociewskiej obejmuje budowę drogi i chodników. Wykonawca robót została firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu. Planowany termin zakończenia robót do końca listopada br.

Odebrano inwestycję związaną z wykonaniem dywaników asfaltowych (warstwa ścieralna) na ul. Monte Cassino. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 140 tys. zł. Wykonawca prac była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu.

Otwarto oferty na wykonanie nawierzchni ul. Buchholza. Wstępie wyłoniono wykonawcę, którym została firma PUK Starkom.

Ogłoszono przetarg na studium lokalizacyjne dla obwodnicy drogi krajowej nr 22
na terenie Miasta oraz Gminy Starogard Gdański. Zakres studium lokalizacyjnego obejmuje między innymi określenie parametrów technicznych drogi, skrzyżowań, węzłów i powiązań z otoczeniem oraz założenia technologiczne w oparciu o prognozy ruchu na rok 2020.

Wprowadzono wykonawcę na zadanie jakim jest remont pomieszczeń PSP Nr 2
w ramach programu utworzenia świetlicy terapeutycznej. Wykonawcą robót została firma SMOK. Planowany termin zakończenia prac do końca sierpnia br.

W dniach od 2lipca do 4 lipca prezydent miasta Stanisław Karbowski uczestniczyć będzie w uroczystościach związanych z obchodami dni Kaliningradu w tym mieście.

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej:

7 lipca Komisja Rewizyjna - w porządku spotkania:

Omówienie ustaleń i wyników z przeprowadzonej kontroli w OSiR przez zespół kontrolny Urzędu Miejskiego.

Powołanie zespołu do przeprowadzenia kontroli dokumentacji dotyczącej sporu pomiędzy Gminą Miejską Starogard a firmą Polsat sp. z o.o. w Gdańsku.

8 lipca Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki - w porządku spotkania:

Informacja o przebiegu prac związanych z modernizacją stadionu im. Kazimierza Dejny.

Omówienie realizacji kalendarza imprez sportowych za II kwartał 2004 r.

Ustalenie terminów wizytacji obozów sportowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz