czwartek, 1 lipca 2004

W piątek (9.07). OSM zaprasza

Zarząd i Rada Nadzorcza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Starogardzie Gd. zaprasza

na uroczystość poświęcenia i oddania do eksploatacji specjalistycznego sprzętu (samochody, inne urządzenia mleczarskie) zakupionego w wyniku ukończenia już II edycji programu SAPARD, co nastąpi 9 lipca 2004r. o godz. 10.00 (piątek).

W uroczystości wezmą udział Wojewoda Pomorski Jan Ryszard Kurylczyk, posłowie na Sejm RP E. Stachowicz, G.Paturalska, St. Kalinowski, członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni - czołowi rolnicy.

Zaproszeni zostali również przedstawiciele administracji samorządowej miasta, powiatu i województwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kredyt Banku, Inspekcji Weterynaryjnej, prezes SM "Maćkowy" Teresa Krystman, Izb Rolniczych, ODR, Urzędu Skarbowego, ZUS, Policji, Straży Pożarnej, członkowie komisji nominującej do nagrody "Wierzyczanka", a także emerytowani rolnicy i pracownicy.

Aktu poświęcenia dokona proboszcz parafii Św. Wojciecha w Starogardzie Gd. Ks. Prałat Jerzy Deja.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni przekazuje następujące informacje bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia polegającego na modernizacji transportu specjalistycznego i modernizacji linii produkcji (program SAPARD).

Zakres działań inwestycyjnych i poniesionych już kosztów

1. Samochód ciężarowy - cysterna RENAULT - 287,122 zł brutto

2. Samochód ciężarowy - furgon izoterma

FORD TRANSIT - 120,340 brutto

3. Samochód ciężarowy izoterma FS LUBLIN - 79.300 brutto

4. Wymiennik płytowy do pasteryzowania śmietanki

wraz z podłączeniem do sytemu monitoringu

i archiwizacji danych procesu - 124,269 brutto

Razem: 611.031 brutto

Z powyższej sumy z funduszu SAPARD Spółdzielnia powinna otrzymać zgodnie z Umową 250.200 zł. Przypominamy, że w ramach realizacji I edycji SAPARDU w ubiegłym roku Spółdzielnia otrzymała 493,000 zł.

Program uroczystości

1. Powitanie gości, przedstawienie spółdzielni - 10.00

2. Prezentacja zadań wynikających z ukończenia II edycji programu Sapard - poświęcenie samochodów przez ks. Prałata Jerzego Deję - 10.20

3. Degustacja produktów współpracujących i zaprzyjaźnionych spółdzielni mleczarskich - SM "Maćkowy" i OSM Starogard Gd. - 10.40

4. Zwiedzanie mleczarni - dla gości i nie znających jeszcze zakładu mleczarskiego - 11.30

5.Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej OSM Starogard Gd.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz