wtorek, 22 lutego 2005

Fundacja "Pomóż i Ty" zaprasza

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty" z Gdyni zaprasza 10 marca 2005 r. do udziału w seminarium pt. "Głosy kobiet w debacie na temat aktywnego obywatelstwa europejskiego" organizowanym w ramach projektu "Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego" przy wsparciu z budżetu Komisji Europejskiej - Dyrektoriatu Generalnego Oświaty i Kultury w ramach konkursu "Community Action Programme to Combat Discrimination 2001-2006".

Miejsce konferencji: Uniwersytet Gdański - Wydział Prawa i Administracji, sala audytorium C, Gdańsk Oliwa, ul. Bażyńskiego 6, 10.03.2005 r. w godz. 11:00-17:00. Wydarzenie jest przewidziane na 150 osób.

Zakres tematyczny seminarium:

Rodzice i rodzina we wspieraniu roli osób niepełnosprawnych w społeczeństwie

Trendy dominujące w odniesieniu do płci jako część edukacji o aktywności obywatelskiej

Jak bardzo musimy myśleć inaczej o obywatelstwie w odniesieniu do kobiet i mężczyzn?

W ramach projektu w dniach 10-12 marca 2005 r. zostaną przeprowadzone interaktywne warsztaty pod hasłem "Jak wyzwolić energię do działania i samorozwoju niepełnosprawnych kobiet?" w Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym "Razem" w Gdyni, przy ul. Strażackiej 15, 10.03.2005 r. w godz. 16:30 - 20:30, 11 - 12.02.2005 r. w godz. 9:00 - 14:00.

Warsztaty poprowadzone zostaną nieodpłatnie przez Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny "Razem" z Gdyni. W warsztatach weźmie udział 60 osób.

Zakres tematyczny warsztatów:

Kształtowanie własnego wizerunku

Stres jako czynnik samorozowju

Praca w zespole a realizacja naszych celów

Rozmowa kwalifikacyjna- skuteczny instrument działania

Celem projektu jest propagowanie idei świadomego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie obywatelskim poprzez promocję informacji o przepisach regulujących ich sprawy, pomoc w promocji ich osoby w życiu społecznym i zawodowym, m.in. na forum dyskusyjnym on-line, www.eurosprawni.sprint.pl - narzędziem szerzenia informacji i wymiany opinii między osobami niepełnosprawnymi a instytucjami z ich otoczenia. Program skierowany jest w szczególności do osób niepełnosprawnych i podmiotów działających w ich środowisku z terenu woj. pomorskiego.

Wszyscy, którzy zgłoszą chęć udziału otrzymają materiały konferencyjne i szkoleniowe. Organizatorzy proszą o wcześniejsze potwierdzenie zgłoszenia, najlepiej do 01 marca 2005 r. Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz karty zgłoszenia znajdują się na stronach internetowych Fundacji "Pomóż i Ty", www.fundacjapomozity.sprint.pl, www.eurosprawni.sprint.pl , info@pomozity.sprint.pl, tel./fax (58) 663 81 41 w godz.9-00-17-00; Malwina Sojecka, Dorota Amejko, Joanna Kurzawa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz