piątek, 11 lutego 2005

UM Starogard - informacje (10.02)

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 10 lutego 2005r.


Urząd Miejski informuje, że w związku z ogłoszonym Rokiem Kociewskim
w dyspozycji Urzędu znajduje się logo i hasło Roku Kociewskiego, które nieodpłatnie udostępnia Wydział Promocji Miasta,
tel. 5306060, promocja@starogard.pl i Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, tel. 5306088, WSS@starogard.pl.
Hasło i logo mają na celu promocję Kociewia i można je wykorzystywać w celach niekomercyjnych we wszelkich materiałach związanych z regionem.
Dodatkowo loga Roku Kociewskiego i III Kongresu Kociewskiego można też pobrać
ze strony www.eKociewie.pl/kongres .
Zachęcamy do promocji Roku Kociewskiego.
Pierwsze spotkanie organizacyjne z udziałem władz samorządowych oraz dyrektorów placówek odpowiedzialnych za Tczewa Starogardu i Świecia odbyło się już w dniu 15 lipca 2004 roku w Tczewie. Dyskutowano wówczas nad koncepcją organizacji III Kongresu Kociewskiego, oraz podziałem zadań dla poszczególnych uczestników, organizatorów Kongresu. Określono także główne cele III Kongresu Kociewskiego związane z wytyczeniem kierunków rozwoju tego regionu oraz ukazanie jego dziedzictwa oraz miejsca w zjednoczonej Europie.
Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 2 listopada 2004 roku w Tleniu. Obok przedstawicieli wcześniej wymienionych samorządów uczestniczyli w nim również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Przyjęto wówczas bardziej dokładny harmonogram działań związanych zarówno z Kongresem jak i Rokiem Kociewskim. Uzgodniono warunki współpracy pomiędzy poszczególnymi starostwami i miastami będącymi organizatorami Kongresu.
W dniu 14 grudnia 2004 r. odbyło się spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Kociewskiego. W trakcie spotkania przyjęto projekty logo Roku i Kongresu oraz hasło będące uzupełnieniem logo III Kongresu. Ustalono również listę osób, które zaproszono na uroczyste otwarcie Roku Kociewskiego odbywające się w Tczewie w dniu 22 stycznia 2005 roku. Zaproponowano wykonanie plakatów zawierających terminy najważniejszych imprez, kulturalnych, sportowych i oświatowych odbywających się na terenie Kociewia -

zastanawiano się nad możliwością pozyskania dodatkowych środków, za które można by wydać 4 kolejne numery "Zapisków Kociewskich"
W trakcie spotkania przedstawiono także propozycje zorganizowania 3-dniowego pobytu na Kociewiu ok. 10 dziennikarzy z mediów ogólnopolskich, których można by zainteresować zarówno samym Kociewiem, jak i Kongresem Kociewskim.
Ważnym tematem, który poruszono podczas kolejnego posiedzenia Komitetu Organizacyjnego III KONGRESU, które odbyło się 5 stycznia, było ustalenie składu Komitetu Honorowego, który objąłby patronat nad imprezą. W gronie Honorowych Patronów znalazły się nazwiska Biskupa Pelplińskiego, Marszałków województw, wojewodów, starostów i prezydentów miast organizatorów Roku Kociewskiego i III Kongresu Kociewskiego.
Najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni było podpisanie przez marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego patronatu nad Rokiem Kociewskim i III Kongresem Kociewskim, a także ogłoszenie roku 2005 Rokiem Kociewia przez Sejmik Województwa Pomorskiego na sesji dn. 31.01.2005 r.

Komunikat
W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Starogardu Gdańskiego w sprawie uciążliwości zakupu biletów kolejowych, Prezydent Miasta skierował zapytanie w tej sprawie do Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Gdyni, który dnia 27 stycznia 2005 r. udzielił odpowiedzi. Obszerną treść pisma przekazuję do wiadomości publicznej:
"PKP Przewozy Regionalne" Spółka z o.o. w Gdyni informuje, że od dnia 1 stycznia 2005 r. wprowadzona została nowa oferta "wspólny bilet" umożliwiająca wydanie biletu na przejazd pociągami kilku przewoźników (PKP, IC, PKP-PR, PKP-SKM, Koleje Mazowieckie).
Bilet taki można nabyć we wszystkich kasach, w tym w kasach biletowych na stacji Starogard Gdański. Wspólny bilet jest wystawiony na przejazd w jedną stronę, dla jednej osoby, minimalnie na przejazd pociągami dwóch przewoźników a maksymalnie dla trzech przewoźników.
Dozwolone jest dokonywanie dopłat na zmianę klasy i kategorii pociągu.
Z kas fiskalnych nie ma możliwości wydania dopłaty do pociągów objętych dopłatą (tzn. miejscówek, kuszet, wagonów sypialnych), jednakże posiadając bilet wspólny, rezerwacji można dokonać:
- na stacji przesiadania (Starogard Gd. w chwili obecnej jest stacją - przystankiem osobowym a nie stacją przesiadania, którą najbliżej jest Tczew),
- za pośrednictwem internetu (z wyjątkiem pociągu "W+"),
- u konduktora pociągu bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu.
Udostępnienie ofert "wspólny bilet" ma na celu ułatwienie podróżowania z miejscowości,
w których zlikwidowano nierentowne kasy KURS-90, z których można było odprawiać podróżnych na pociągi z rezerwacją.
Mamy nadzieję, że nowa oferta usatysfakcjonuje mieszkańców Starogardu".


Grecka organizacja PIKPA (Ateny) zaangażowana w Wolontariat Europejski pilnie poszukuje wolontariusza. Projekt związany jest z pracą z dziećmi niepełnosprawnymi w ośrodku w którym przebywają na stałe. Od wolontariusza wymagana jest wysoka motywacja, entuzjazm odpowiedzialność, ponieważ praca wymaga wielkiego zaangażowania. Dzieci mieszkające w ośrodku bardo często pochodzą z patologicznych rodzin. Szczegóły projektu znaleźć można w bazie projektów na stronie http://youth.cec.eu.int/asp/heiform_en.asp?HEID=2000295074


Aktualności Eurodesku
Zdjęcia, obrazki, rzeźby, prezentacje i animacje komputerowe można nadsyłać w konkursach organizowanych przez słoweńskie szkoły z okazji tegorocznego Dnia Wiosny.
Pierwszy konkurs jest na fotografię wykonaną technika cyfrową. Temat zdjęcia - "Narodziny". Prace można nadsyłać do 30 marca 2005. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe i wezmą udział w Międzynarodowych Targach Komputerowych w
Słowenii. Więcej informacji na stronie: http://sio.edus.si/Pomladnidan2005/natecaji/Natecaji-Rojstvo-foto-eng.htm.
Drugi konkurs przeznaczony jest dla dzieci, które mają mniej niż 11 lat. Ich zadaniem jest namalowanie komputerowych obrazków przedstawiających Szczęście, Dobroć lub Mądrość. Termin nadsyłania prac upływa 1 kwietnia 2005. Obrazki należy przesyłać e-mailem na adres: andreja@kam.sik.si. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. Opis konkursu na stronie:
http://sio.edus.si/Pomladnidan2005/natecaji/Natecaji-Deklica-likovni-eng.htm.
Uczestnicy trzeciego konkursu będą musieli wykonać rzeźbę symbolizującą "Różnorodność i równość w sporcie". Do pracy ma być załączony jej krótki opis. W zabawie mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych i średnich. Termin nadsyłania prac upływa 1 marca. Osobą kontaktowa jest: Matja?ž Fleischman. Informacje o konkursie na stronie: http://sio.edus.si/Pomladnidan2005/natecaji/Natecaji-Sport-eng.htm.
Konkurs czwarty przeznaczony jest dla uczniów poniżej 16 roku życia ze znajomością znajomością technik i programów komputerowych. Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy "Wszyscy jesteśmy Europejczykami" ("You European, me European") techniką komputerową (w programie graficznym, animowane gify, prezentacje PP). Prace można nadsyłać do 30 marca 2005 na adres vili@mirk.si. Informacje o konkursie na stronie: http://sio.edus.si/Pomladnidan2005/natecaji/Natecaji-Art-eng.htm.

Wszystkie konkursy mają charakter międzynarodowy. Mogą w nich uczestniczyć szkoły z całej Europy. Na szczegółowe pytania związane ze słoweńskimi konkursami odpowiada Magdalena Bobek. (pat)

Aktualności Eurodesku

BBC i British Council ogłosiły międzynarodowy konkurs na scenariusz słuchowiska radiowego. Zwycięzca otrzyma 2500 tys. funtów. Słuchowisko nagra i wyemituje BBC.

To już 9 edycja tego prestiżowego konkursu. Uczestnicy nie mogą mieszkać w Wielkiej Brytanii. Scenariusz sześćdziesięciominutowego słuchowiska musi być napisany w języku angielskim. Prace mogą przesyłać zarówno osoby, dla których angielski jest językiem ojczystym, jak i osoby, dla których angielski jest językiem obcym (nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach). Młodzież poniżej 16 roku życia może brać udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów.

Prace można przesyłać (pocztą lub e-mailem) do 30 kwietnia 2005 r. Szczegóły i porady dla dramaturgów-amatorów na stronie:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/specials/1348_playwritingcomp/index.shtml. (pat) .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz