niedziela, 20 lutego 2005

Kanalizacja priorytetem

Budżet gminy Osiek na 2005 r. nie różni się od poprzednich, bo dochody są prawie takie same. Wynoszą 4 263 315 zł, w tym - subwencja oświatowa (pieniądze z Ministerstwa Oświaty) 1 270 508 zł, wszystkie podatki - 1 316 720, dotacje na zasiłki, pomoc w naturze oraz świadczenia rodzinne, także składki ubezpieczeniowe emerytalne i rentowe, dotacja na ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Opieki Społecznej - 517 990zł.

Dochodzi jeszcze subwencja wyrównawcza - 523 278 zł, dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację 200 000, drobne dochody własne: opłata za wodę, dzierżawa za wody łowieckie, odpłatność ludności za przyłącza do kanalizacji, czynsze za budynki, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za składowanie odpadów na wysypisku, a także opłaty za zrzut ścieków na oczyszczalni itp. Wynoszą one około 430 000 zł.
Od dochodów oczywiście zależą wydatki.
Kanalizacja. W tym roku najważniejsza jest kanalizacja. Jak wspomnieliśmy, gmina otrzymała na to zadanie 200 000 zł. Zaciągnęła też pożyczkę - 500 600 zł. Dochodzi odpłatność ludności, która zadeklarowała się na ratalną wpłatę 1600 zł (niestety, wpłaca zaledwie 96 osób, co stanowi niecałe 50 procent mieszkańców). Na ten cel urząd stara się też o środki unijne.
Oświata. Ta otrzymuje pełną subwencję oświatową - 1 270 505 zł oraz ze środków gminy na dowozy i na klasy zerowe 252 400, co stanowi 1 522 908 zł.
Administracja. Kosztuje gminę 633 tysiące. Na tę kwotę składają się etaty urzędników, diety radnych, pracowników gospodarczych, utrzymanie budynku, energia elektryczna, ogrzewanie (węgiel i drewno), przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, programy komputerowe, a także remonty bieżące.
OSP. Na utrzymanie 5 jednostek strażackich istniejących na terenie gminy z budżetu w tym roku przeznacza się 60 000 zł.
Ochrona zdrowia. 55 000 zł skierowane jest na przeciwdziałanie alkoholowe.
Biuro Planowania Przestrzennego. Ponieważ gmina nie ma opracowanego planu przestrzennego, musi go aktualizować. Na ten cel w tym roku przeznaczono 76 tys. zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gospodarka odpadami (etat pracownika i utrzymanie wysypiska) wynosi 41 536 zł, oświetlenie ulic 53 163 zł, na oczyszczalnię - na prowadzenie tej inwestycji i etat pracownika 962 600 zł oraz na bieżące utrzymanie kanalizacji i wodociągu 69 tys. zł.
- Z roku na rok trochę wzrastają i dochody, i wydatki. Wiadomo, zapotrzebowanie zawsze jest wyższe niż możliwości budżetowe, dlatego musimy je zmniejszać i dostosować do dochodów. Czasem są to bolesne cięcia - mówi nowy skarbnik UG Andrzej Krzywiński (10 lat stażu w administracji publicznej w Osieku), który zastąpił Alicję Kosecką. Pani Alicja po przepracowaniu 38 lat na tym stanowisku przeszła na emeryturę.
Foto: 1. Nowy skarbnik Andrzej Krzywiński przejęty swoją nową rolą.

Na podstawie artykułu tygodnika Kociewiak piątkowego dodatku do Dziennika Bałtyckiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz