wtorek, 25 lipca 2006

Uhonorowali panią Łucję

Smętowo Graniczne. Na XV zwyczajnej sesji Rady Gminy na wniosek wójta Jerzego Zielińskiego wystąpiono z niezwyczajnym projektem uchwały o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Smętowo Graniczne Łucji Ciesielskiej. W dotychczasowej 14-letniej działalności samorządu nie podjęto uchwały o nadanie tak zaszczytnego tytułu

Pani Łucja Ciesielska jest ...

mieszkanką Smętowa od 1961 r. W tymże roku podjęła pracę w ówczesnej Szkole Podstawowej i Szkole Przysposobienia Rolniczego w Czerwińsku (obecnie Smętowo). Mimo iż placówki oświatowe przechodziły na przestrzeni lat reorganizację, to pani Łucja Ciesielska zawsze związana była z gminą. Dzięki jej staraniom powstała w 1972 r. Zasadnicza Szkoła Rolnicza, a w 1977 r. Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących, które umożliwiło absolwentom szkoły zasadniczej zdobycie średniego wykształcenia z maturą i dało możliwość podwyższenia kwalifikacji rolniczych dorosłym mieszkańcom Smętowa i okolic. Lata 70. to nie tylko praca w oświacie, ale także udział w życiu całej społeczności gminy. Pani Ciesielska była przez trzy kadencje radną Gminnej Rady Narodowej, a także radną Wojewódzkiej Rady Narodowej. W I kadencji jako radna wojewódzka pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rolnictwa, w II - wiceprzewodniczącej Komisji Oświaty. W 1978 r. powierzono pani Ciesielskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Skórczu.

Pani Łucja przyczyniła się też do tego, że w 1984 r. Oddział Oświaty Rolniczej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku podjął decyzję zakupu budynku mieszkalnego i zaadaptowanie go na potrzeby szkoły. W 1986 rozpoczęto budowę nowej szkoły, a w 1989 r. uroczyście oddano budynek do użytku. Powiększenie bazy lokalowej pozwoliło zwiększyć liczbę uczniów i wprowadzić nowe kierunki nauczania.

1.09.1990 r. dwadzieścia trzy uczennice rozpoczęły naukę w Liceum Zawodowym, które w 1997 r. przekształcono w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Wymierne są dokonania pani Łucji dla oświaty i wychowania w gminie, a w szczególności dla oświaty rolniczej. Na przestrzeni lat wiedzę zdobywało wiele roczników mieszkańców gminy. Praca pani Łucji bardzo podniosła rangę gminy, gdyż funkcjonowała w gminie szkoła średnia, a obecnie funkcjonuje szkoła ponadgimnazjalna.

Za zasługi dla oświaty oraz zaangażowanie i osiągnięcia w działalności społecznej pani Łucja Ciesielska wielokrotnie otrzymywała odznaczenia państwowe, m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, nagrody Kuratora Oświaty, tytuł "Zasłużony dla Miasta Skórcza".

Wysłany przez kociewiak opublikowano środa, 07 kwiecień, 2004 - 12:20

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz