wtorek, 15 kwietnia 2014

Chcemy innego Starogardu – Otwartego i Przyjaznego inicjatywom

Projekt Samorządność 2014 -2018W sobotę (12.04) w Sali Widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury odbyła się inauguracja "Projektu Samorządność 2014 - 2018", której organizatorem było Stowarzyszenie Nasz Starogard. Wydarzenie było podzielone na trzy części.Cześć pierwszą przedstawiła wiceprezes Ewa Sommerfeld, podsumowując 3-letnią działalność Stowarzyszenia - ważniejsze wydarzenia, w których Stowarzyszenie uczestniczyło oraz projekty, które zrealizowało.

Druga dotyczyła budowy Społeczeństwa Obywatelskiego w Starogardzie Gd.

Prezes Maciej Kalinowski przedstawił inicjatywy i działania, jakie podjęło Stowarzyszenie przy realizacji tego celu. Przedstawił założenia związane z Radą Organizacji MRDPP, Centrum Organizacji Pozarządowych oraz inicjatywę Imiennego Głosowania Radnych.

Całe wystąpienie podsumował słowami: "Chcemy dialogu i współpracy. Chcemy rozwoju starogardzkich organizacji pozarządowych. Chcemy Partycypacji Społecznej. Chcemy, aby to mieszkańcy decydowali "Budżet Obywatelski". Chcemy innego Starogardu - Otwartego i Przyjaznego inicjatywom".
W części trzeciej wiceprezes Janusz Stankowiak omówił główne założenia projektu "Samorządność 2014 - 2018", który oparty został na czterech filarach:

"Aktywność gospodarcza"

"Partycypacja społeczna"

"Przyjazne miasto, gmina, powiat"

"Przejrzysty samorząd"


Blisko stuosobowa publiczność miała możliwość zapoznania się z konkretnymi propozycjami rozwiązywania istotnych problemów miasta i powiatu starogardzkiego. Istotą przekazu była idea samorządności obywatelskiej, większego zaangażowania się społeczności lokalnej we współrządzenie i branie na siebie odpowiedzialności za przyszłość naszego regionu.
Stowarzyszenie "Nasz Starogard" zaprosiło wszystkich chętnych do współpracy na rzecz budowania lokalnej demokracji. Inauguracja projektu "Samorządność 2014 - 2018" stanowi początek serii debat i konsultacji społecznych, które mają stanowić podłoże przyszłego programu dla miasta Starogard Gdański i powiatu starogardzkiego.

Maciej Kalinowski

Stowarzyszenie Nasz Starogard


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz