poniedziałek, 14 kwietnia 2014

SYLWETKI. Łukasz Rocławski – człowiek związany z tańcem

Łukasz Rocławski od 1988 roku jest związany z tańcem towarzyskim. Szkolił się w Klubie Tańca Towarzyskiego "Impuls" w Starogardzie Gdańskim, zrzeszonym w Polskim Towarzystwie Tanecznym. Był uczniem Edwarda Kowalke, trenera i wychowawcy kilku pokoleń trenerów w Okręgu Pomorskim Polskiego Towarzystwa Tanecznego, sędziego PTT, którego tańca uczył profesor Marian Wieczysty - prekursor w Polsce wszystkiego, co jest związane z tańcem towarzyskim.


Łukasz Rocławski uczestniczył w wielu turniejach tańca towarzyskiego na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Od 2006 roku prowadzi kursy tańca towarzyskiego we wszystkich kategoriach wiekowych. Realizował projekty dla dzieci i młodzieży związane z tańcem. W sierpniu 2006 roku w Zakopanem prowadził warsztaty taneczne pod nazwą "Dance, Theatre workshops", w których uczestniczyła młodzież z Litwy, Grecji, Polski i Słowacji.Jest współorganizatorem turniejów tańca towarzyskiego pod nazwą "Pierwszy Krok Taneczny" i "Mistrzostwa Kociewia w Tańcu Towarzyskim". W latach 2010 - 2013 przygotował choreografię na Integracyjny Pokaz Mody z udziałem dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością intelektualna i ruchową. W 2012 roku przygotował choreografię na Wielką Galę Regionalną Miss Polski - Miss Ziemi Starogardzkiej. W latach 2011-2013 był jurorem na Konkursie Tańca Nowoczesnego Polski Północnej w Starogardzie Gdańskim.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz