środa, 2 kwietnia 2014

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI. Jubileuszowe "Słoneczniki" w Kaliskach


W sobotę 29 marca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach już po raz dziesiąty odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Kaliska - "Słoneczniki 2013".

Nagroda ta ma charakter honorowy i przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w następujących dziedzinach: pracy społecznej, przedsiębiorczości, kultury, edukacji oraz sportu. Od kilku lat przyznawane są również Słoneczniki Honorowe za całokształt działalności na rzecz gminy.


Kandydatury do Słoneczników zostały tradycyjnie zgłoszone przez zakłady pracy, gminne organizacje i instytucje, przedstawicieli władz i samorządów oraz osoby indywidualne. Laureatów i osoby wyróżnione wybrała "Słonecznikowa Kapituła", której skład został powołany przez Wójta Gminy Sławomira Janickiego.

W bieżącym roku w każdej z dziedzin z wyżej wymienionych kategorii przyznano wyróżnienia oraz nagrody, jak również zdecydowano o wyłonieniu trzech laureatów Słoneczników Honorowych. Ponadto wręczono trzy wyróżnienia specjalne z okazji jubileuszowej uroczystości.

Honorowymi Gośćmi gali byli mieszkańcy partnerskiego Miasta Reinfeld i przyjaciele Gminy Kaliska: pan Detlev Andresen (Honorowy Obywatel Gminy Kaliska) oraz pan Eckhard Bode. Uroczystość zaszczycili też swoją obecnością: Starosta Starogardzki Leszek Burczyk, Prezydent Starogardu Gdańskiego Edmund Stachowicz oraz autor Monografii Gminy Kaliska Krzysztof Kowalkowski.

Galę wręczenia nagród poprowadził pan Łukasz Racławski ze Starogardu, a oprawę muzyczną imprezy zapewnił świetnie grający zespół Artis z Trójmiasta.


Nagrody i wyróżnienia za rok 2013 otrzymali:

W dziedzinie pracy społecznej:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska otrzymali:

- Marzena i Tomasz Miszewscy za bezinteresowne wspieranie finansowe działań kulturalnych oraz przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. Dzięki Ich wsparciu Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach doposażył miejsce zabaw dla najmłodszych dzieci, a w dziedzinie kultury zorganizowano szereg imprez, m.in. festyn "Dni Kalisk". (W imieniu laureatów wyróżnienie odebrali p. Henryka i Benedykt Miszewscy)

- Radosław Ciemiński - Za zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną oraz aktywność w wielu sferach życia mieszkańców Gminy Kaliska, zwłaszcza w aktywizacji dzieci i młodzieży.

Nagrodę Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013 otrzymali Bożena i Marek Romanów za bezinteresowną działalność społeczną i organizację różnych imprez m.in. festynu sołeckiego, za integrację mieszkańców sołectwa Piece oraz wszelkie podejmowane inicjatywy dla dobra dzieci i młodzieży.W dziedzinie sportu:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013 otrzymał Jerzy Pasterski za zaangażowanie w rozwój gminnego sportu i aktywne pełnienie funkcji Prezesa Kaliskiego Stowarzyszenia Wspierania Sportu "Victoria".

Nagrodę Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013 otrzymał Jerzy Dębiński za zaangażowanie i poświęcony czas na organizowanie i nadzorowanie turniejów boule i turnieju szachowego oraz za urozmaicenie oferty sportowej i wszelkie inicjatywy podejmowane dla mieszkańców gminy.


W dziedzinie przedsiębiorczości:

W tej kategorii wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska otrzymali:

- Krystyna Kupka w uznaniu dla trzydziestoletniego prowadzenia w Kaliskach Kwiaciarni "Bratek" i artystyczne tworzenie kompozycji kwiatowych oraz za wspieranie inicjatyw społecznych i promocję gminy Kaliska.

- Mirosława Szramka za zaangażowanie w rozwój swojego zakładu lakierniczo-blacharskiego, dbałość o ekologię i o warunki pracy oraz wkład w promocję gospodarczą gminy Kaliska. (Z uwagi na obowiązki służbowe laureat nie mógł wziąć udziału w uroczystości. Wyróżnienie otrzymał z rąk Wójta Gminy w swoim zakładzie dnia 31.03.2014 r.)

Nagrodę Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013 otrzymali Wanda i Hubert Kopciowscy oraz Zenon Kopciowski - Centrum Ogrodnicze "Frank-raj" za stworzenie unikatowej atrakcji turystycznej, za wspieranie społecznych inicjatyw i promocję gminy Kaliska, w uznaniu za ciągły rozwój firmy i wkład pracy.


W dziedzinie edukacji:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013 otrzymała Bogumiła Wałaszewska za zaangażowanie w pełnieniu funkcji kierowniczych w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach, za sukcesy pedagogiczne oraz w podziękowaniu za życzliwość i chęć niesienia pomocy innym.

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013 otrzymała Elżbieta Pałys za sukcesy w pracy pedagogicznej i zaangażowanie w przygotowaniu dekoracji na różnego rodzaju uroczystości w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach oraz za życzliwość i oddanie swojej pracy.


W dziedzinie kultury:

Wyróżnienie Wójta Gminy Słonecznik 2013 otrzymała Mirosława Borucka, za zaangażowanie w rozwój infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury i skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych oraz w podziękowaniu za solidność, sumienność i oddanie swojej pracy.

Nagrodę Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013 otrzymała Młodzieżowa Rada Gminy Kaliska za aktywność społeczną, za inicjowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych w gminie Kaliska oraz w podziękowaniu za entuzjazm i zaangażowanie w podejmowane działania.


Nagrody honorowe "Słonecznik 2013 otrzymali:

Wyróżnienie:

Detlev Andresen za wszelkie działania na rzecz trwającego partnerstwa Gminy Kaliska z Miastem Reinfeld.

Słonecznik Honorowy:

Eckhard Bode za bezinteresowne wspieranie polskiej młodzieży podczas corocznych kursów nauki języka niemieckiego w Reinfeld oraz za wszelkie działania na rzecz przyjaźni polsko-niemieckiej.

Krystyna Kopaczewska za zaangażowanie i poświęcenie w pełnionej służbie lekarskiej oraz w podziękowaniu za wieloletnie niesienie pomocy mieszkańcom Gminy Kaliska.

Zofia Czarnowska za aktywność społeczną i podejmowanie różnorodnych inicjatyw oraz za pełną poświęcenia, wieloletnią działalność na rzecz gminy Kaliska.

Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki oraz członkowie Słonecznikowej Kapituły złożyli serdeczne gratulacje wszystkim laureatom i osobom wyróżnionym oraz życzenia dalszych sukcesów, nowych pomysłów i możliwości ich realizacji dla dobra gminy Kaliska.

Krzysztof Kowalkowski

Zdjęcia: Jacek Żurawski


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz