sobota, 26 kwietnia 2014

Wójt gminy Zblewo Krzysztof Trawicki zaprasza przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy
Gminy Zblewo

Wójt Gminy Zblewo we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego organizuje Spotkanie informacyjne: "Założenia Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców na lata 2014-2020 w województwie pomorskim"

Spotkanie informacyjne poświęcone zostanie zagadnieniom związanym z możliwościami ubiegania się o dotacje unijne w ramach poszczególnych programów w nowej perspektywie na lata 2014-2020, odbędzie się w czwartek 8 maja 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie, ul. Główna 40A w Zblewie w godzinach od 12 do 15.


W programie spotkania m.in. zostaną omówione założenia programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 m.in.:
• Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
• Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,
• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
• Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
Dodatkowo podczas spotkania zostanie omówiona Inicjatywa JEREMIE, czyli alternatywa wsparcia przedsiębiorców w formie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 6 maja 2014 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres Gminy Zblewo 83-210 Zblewo ul. Główna 40, (gmina@zblewo.pl) lub zgłoszenie się telefoniczne pod nr: 58 5884381 58 5884567 nr fax 58 5884569.

Serdecznie zapraszam
Krzysztof Trawicki

PROGRAM SPOTKANIA

FORMULARZ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz