poniedziałek, 7 kwietnia 2014

KONKURSY! Poetycki (Świecie); "Żywot konia na Kociewiu" (literacki, plast., foto)

Sekcja Literacka Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu przy współudziale Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu ogłasza

XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika
o nagrodę Burmistrza Świecia

W OKP mogą uczestniczyć wszyscy twórcy, bez względu na wiek i przynależność do literackich organizacji. Tematyka wierszy nie jest ograniczona. Każdy autor może nadesłać 5 wierszy nigdzie dotychczas nie publikowanych. Mile widziane będą utwory nawiązujące do przemian zachodzących w Polsce oraz wiersze o Świeciu i Ziemi Świeckiej.

Utwory, w trzech egzemplarzach, należy nadsyłać na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej skrytka pocztowa 42 86-100 Świecie lub składać w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej ul. Kopernika 2 86-100 Świecie z dopiskiem na kopercie: ,,Konkurs Literacki".

Termin nadsyłania utworów upływa w dniu 17 maja 2014 roku. Prace powinny być opatrzone godłem, a oddzielna zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres autora.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec maja 2014 roku pisemnie lub e-mailem, a nagrody wręczone zostaną podczas "Biesiady Poetyckiej", w czasie trwania XXXX ,,Dni Świecia".

Laureaci zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród w terminie określonym przez organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo druku utworów nagrodzonych bez honorarium autorskiego. Organizatorzy przewidują Nagrodę Główną w wysokości 500 złotych, nagrodę za II miejsce 300 zł i nagrodę za III miejsce 200 zł.

Jury oceniające nadesłane wiersze może dokonać innego podziału nagród. Szczegółowe informacje dotyczące XXVIII OKP można otrzymać wysyłając e-mail na adres: towarzystwo_mzs@wp.pl


Konkurs "Żywot konia na Kociewiu"

Dyrektorzy szkół, Wychowawcy, Nauczyciele

poloniści, plastycy


Zwracamy się z serdeczną prośbą o zainteresowanie dzieci i młodzieży konkursami organizowanymi w związku z obchodami
Dnia Konia w Hucie Kalnej
W załączniku przesyłamy regulaminy konkursów. Liczymy na współpracę.DZIEŃ KONIA, 2 MAJA 2014 HUTA KALNA

Godzina 12 - Msza św. polowa z obrzędem poświęcenia jeźdźców i koni
W programie:
- ogłoszenie wyników konkursów "Żywot konia na Kociewiu"
- pokaz jazdy konnej i tresury "Stajnia Pancho"
- zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi im. K. Argińskiego
- w trakcie występy: koncert młodzieżowej orkiestry dętej, przejażdżki konne, kuchnia regionalna, wernisaż prac


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

KARTA ZGŁOSZENIA


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz