poniedziałek, 6 lutego 2006

Andrzej Flis

Andrzej Flis ur. 10.04.1964 r. w Skarszewach. Rodzice - matka, Franciszka, pochodzi z Mirowa, ojciec, Henryk, z Sobącza, gmina Liniewo. Dziadkowie posiadali w tej w miejscowościach gospodarstwo rolne.


Znak zodiaku - Baran. Jak przystało na Barana, jest uparty, twardo dąży do obranego celu, ale jest też łagodny i czuły na ludzką krzywdę.

Nauka. Szkołę podstawową ukończył w Pogódkach, szkoła średnia - technikum w

Bolesławowie. Obecnie studiuje administrację.

Praca. Karierę zawodową rozpoczął w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Skarszewach, a od 1991 r. pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Skarszewianka" w Skarszewach na stanowisku prezesa zarządu. Do najważniejszych sukcesów zalicza nawiązanie dobrej współpracy z mieszkańcami spółdzielni, z którymi wspólnie mógł sprostać różnym problemom wewnętrznym spółdzielni oraz problemom wynikającym z przemian gospodarczych w kraju.

W 1998 r. uzyskał mandat zaufania i został radnym Rady Miejskiej w Skarszewach, która wybrała go na przewodniczącego. W pracy społecznej kieruje się głównie dobrem całej społeczności gminy. Mimo trudności, jakie przechodzą samorządy, uważa, że Radzie III kadencji udało się stanąć na wysokości zadania jeśli chodzi o oświatę, służbę zdrowia, energetykę cieplną, wodociągi i opiekę społeczną. Co najistotniejsze w życiu. Niesienie pomocy ludziom, w szczególności biednym, pokrzywdzonym i potrzebującym pomocy.

O miejscu zamieszkania. "Mieszkam w pięknej miejscowości, jaką są Skarszewy. Zawsze uważałem, że na Skarszewy przyjdzie jeszcze czas, że ludzie będą pragnęli tu się osiedlić i zakładać rodziny".

Poglądy. Prawicowe. Jestem członkiem prawicowej partii politycznej, ale najbardziej utożsamia się ze Stowarzyszeniem Kociewskim, ponieważ może nie bliższą, ale bardziej realną jest dla niego "mała ojczyzna", czyli Kociewie.

Rodzina. Żona Gabriela i córka Marta. Żona, mgr geografii, pracuje w ZSP w Skarszewach. Marta jest uczennicą III klasy gimnazjum. Jej obecnym marzeniem jest ukończenie studiów prawniczych.

Hobby. Sport, a przede wszystkim podróże. To jego sposób na spędzanie wolnego czasu. Uwielbia wspólne rodzinne podróże. "W tym celu zakupiliśmy przyczepę -kempingową, którą zamierzamy zjechać najpierw Polskę, a następnie całą Europę".


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz