poniedziałek, 27 lutego 2006

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU za lata 2002-2005

Przedstawiając Państwu poniższe sprawozdanie, chcielibyśmy w krótkich słowach podkreślić powszechnie nam wszystkim znany fakt, że budżet miasta, obciążony spłatami kredytu za oczyszczalnię, nie pozwolił w tym czasie na realizację znaczących inwestycji na terenie naszego miasta.
Mając to na uwadze, a jednocześnie chcąc poprawić warunki życia mieszkańców, przyjęto trzy wzajemnie uzupełniające się zasady postępowania:
1. oszczędne gospodarowanie dostępnymi środkami finansowymi,
2. wykorzystanie potencjału przedsiębiorców prowadzących interesy na obszarze miasta,
3. przyciąganie sponsorów i partnerskie wspieranie inicjatyw grup społecznych jak i poszczególnych mieszkańców.
Ta konsekwentna realizacja przyjętego programu przyniosła owoce pozwalając, w znacznej mierze, na spełnienie zgłaszanych postulatów, wniosków i życzeń zaległych i bieżących, a niejednokrotnie bardzo uprzykrzających lub wręcz uciążliwych dla życia naszego społeczeństwa.
Ponieważ powyższe dotyczy pośrednio lub bezpośrednio prawie wszystkich mieszkańców Skórcza, więc tym bardziej zachęcamy do wnikliwej lektury sprawozdania, w którym każdy z Państwa odnajdzie również z pewnością część swego udziału.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Tadeusz Włodarczyk
Burmistrz Miasta Skórcz - dr Tadeusz Zieliński

OCHRONA ZDROWIA:
- systematyczne badania profilaktyczne w Przychodni Rejonowej organizowane przez firmy prywatne oraz Starostwo Powiatowe (USG, diabetologiczne, ciśnienie, dermatologiczne, itp.),
- utrzymanie Punktu Ratownictwa Medycznego przy OSP.

KULTURA, SPORT I REKREACJA:
- Memoriał Rzutów Lekkoatletycznych Sławomira Zieleniewskiego,
- Ogólnopolskie Biegi Przełajowe,
- Powiatowe Turnieje Piłki Plażowej w Parku Miejskim,
- coroczny Festiwal Fundacji Nuta Nadziei "Baw się z nami piosenkami",
- festyn Śląsk - Kociewie
- uroczystości związane ze 100-leciem OSP w Skórczu,
- uroczystości związane z 70-leciem nadania praw miejskich miastu,
- działalność chóru "Skórzeckie Szpaki",
- działalność sekcji muzycznej Miejskiego Ośrodka Kutlury,
- budowa Zielonej Sali przy MOK-u,
- budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej w Parku Miejskim oraz boisk do piłki nożnej i siatkówki na Osiedlu Leśnym.

KOMUNIKACJA:
- ułożono dwa krótkie dywaniki asfaltowe (ul. Starogardzka i Spokojna),
- utwardzono ul. Wojska Polskiego w kierunku cmentarza oraz drogę przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych frezami asfaltowymi pochodzącymi z ulicy 3-go Maja,
- coroczne szlakowanie i równanie ulic na terenie miasta, szczególnie na Osiedlu Leśnym,
- powiększono teren handlowy targowiska w kierunku Parku Miejskiego,
- zamontowano poręcze stalowe przy przejściu dla pieszych z ul. Asnyka do ul. Głównej,
- przełożono bruk przy ul. Plac Wolności usuwając zapadnięcia,
- ułożono chodnik po kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia,
- oznakowanie ograniczenia prędkości przy ul. Zielonej i Wojska Polskiego,
- systematycznie odnawia się oznakowania ulic,
- wykonanie przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Wysoką a ul. 27 Stycznia,
- wykonano koncepcję modernizacji ulic przy współudziale Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
- wykonane zostało oświetlenie ul. Leśnej i Parku Miejskiego oraz wykonanie innych pojedynczych punktów świetlnych - łącznie 12 sztuk,
- budowa i naprawa chodników przy ulicach: Prusa, Plac Wolności, Sobieskiego, Główna, Spokojna oraz przy TBS,

- ustawiono i wykonano 3 przystanki PKS na terenie miasta oraz jeden przystanek na Osiedlu Leśnym,
- przystąpiono do wykonania przejścia dla pie-szych przy ul. Hallera (skrzyżowanie z
ul. 3 Maja),
- wykonana została całkowita modernizacja ulicy 3-go Maja - nowy dywanik asfaltowy i nowy chodnik,
- efektem długich starań jest całkowita modernizacja stacji paliw "ORLEN".

UTRZYMANIE ZIELENI:
- zakupiono i zamontowano 41 nowych ławek,
- powstało 10 miejsc z pojemnikami na śmieci ogrodzonych pergolami,
- zakupiono 4 duże oraz 40 małych kwietników
drewnianych oraz 4 wieże metalowe na kwiaty,
- przystąpiono do wstępnego zagospodarowania "świńskiego rynku",
- w chodniku dolnej części ul. Sobieskiego posadzono drzewka akacjowe,
- odnowiono i zagospodarowano przez obsadzenie krzewami liczne skwery i punkty zielone miasta.

GOSPODARKA WODNO - KANALIZACYJNA:
- ułożono 152 mb rynien ściekowych betonowych przy ul. Hallera,
- oczyszczono kraty i studnie kanalizacji deszczowej po nawałnicy deszczowej,
- została oczyszczona i pogłębiona rzeka Szoryca na odcinku "miejskim" oraz okoszona i oczyszczona na pozostałych odcinkach,
- wybudowano wodociąg przy ul. Leśnej,
- została naprawiona studnia artezyjska przy ul. Starogardzkiej,
- odwodniona została działka rekreacyjna na Osiedlu Leśnym oraz targowisko miejskie,
- budowa kanalizacji deszczowa przy ul. Żeromskiego,
- budowa kraty burzowej przy ul. Modrzewiowej i Jabłoniowej.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- coroczne niwelowanie terenu wysypiska śmieci,
- ustawiono nowe kabiny sanitarne WC na targowisku miejskim,
- zakupiono 28 nowych pojemników na śmieci,
- zakupiono 38 nowych koszy na śmieci,
- zakupiono 16 pojemników na plastiki, 15 na szkło, 2 na baterie oraz 2 na odzież,
- została wykonana modernizacja kotłowni w Przychodni Rejonowej,
- została wykonana modernizacja kotłowni osiedlowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 3.

ADMINISTRACJA:
- zakupiono nowe meble dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- nastąpiła znaczna wymiana sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta,
- przystąpiono do częściowej wymiany okien,
- został utworzony pokój "Złota Jesień" dla Seniorów i Kombatantów.

AKCJE SPOŁECZNE:
- sadzenie drzewek na terenie miasta,
- akcja wydawania zup regeneracyjnych,
- Mikołajki dla dzieci na Rynku Maślanym w 2004 i 2005 roku,
- Sylwester na Rynku Maślanym w latach 2002 - 2005,
- Festyn Integracyjny - przy MOK-u,
- dotacje i darowizny dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (jogurty, konserwy, mleko, mąka, makarony, sery, itp.).

SPONSORZY:
Fundacja "Nuta Nadziei", Włodzimierz Szarafin, Tomasz Szarafin, PZU Życie S.A.,
Jerzy Raszeja, Iglotex Sp. z o.o., Eugeniusz Bulczak, Sławomir Trawicki, PKN Orlen,
Firma Halicki, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Skórczu.

ZADŁUŻENIE MIASTA MALEJE
Ostatnie miejskie budżety w Skórczu były budżetami bardzo trudnymi. Ledwo udawało się je spiąć. Jednak nie było w nich środków na inwestycje, gdyż środki, które mogłyby zostać przeznaczone na ten cel pochłaniały spłaty miejskiego zadłużenia. Jak wyglądało to w kolejnych latach i czy jest szansa na zmiany?
Na ostatni dzień 2002 roku zadłużenie miasta wynosiło 2 500 000 zł. W 2003 r. powiększyło się ono o kwotę 54 tys. zł stanowiącą pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczoną na modernizację kotłowni przy ul. Ogrodowej. Jednak miasto dokonuje systematycznych spłat zaciągniętych zobowiązań. W poszczególnych latach wyglądało to następująco:
- rok 2003 - 395 000 (raty kapitałowe) i 85 211 (odsetki),
- rok 2004 - 465 000 (raty kapitałowe) i 74 198 (odsetki),
- rok 2005 - 275 100 (raty kapitałowe) i 62 427 (odsetki).
Na koniec 2005 roku zadłużenie miasta wynosiło 1 400 000 zł.
Taki stan zadłużenia na koniec ubiegłego roku pozwala planować w roku bieżącym zaciągnięcie pożyczki w kwocie 700 000 zł z WFOŚiGW w Gdańsku. Zostanie ona zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Leśnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz