piątek, 3 lutego 2006

UM Starogard - informacje -27.02.2006

Prezydent Miasta Stanisław Karbowski przy współudziale Kazimierza Jankowskiego i Andrzeja Byrszel, reprezentujących Komisję Sportu RM, odwiedził w dniu 8 lutego br. uczestników obozu sportowego w Bolesławowie. Przebywający tam piłkarze IV ligowego zespołu KKP Wierzyca, trenowani są przez Dariusza Belde. Zespół przygotowuje się do rozgrywek mistrzowskich, trenując 3 razy dziennie na boisku, w terenie i na sali rozgrywając spotkania kontrolne. Trener zespołu jak i zawodnicy zadowoleni są z zakwaterowania i wyżywienia. Jedynie aura nie sprzyja zajęciom treningowym na boisku, pokrywa je zbyt duża warstwa śniegu.

W tym samym dniu Prezydent odwiedził również obóz dochodzeniowy juniorów starszych szkółki piłkarskiej KKP Wierzyca. Trenerem jest Marek Jankowski. Tu juniorzy również przygotowując się do mistrzowskich rozgrywek, trenują 2 razy dziennie w terenie, na boisku i na sali. Dzięki sponsorowi - Edwardowi Pobłockiemu, który jest Przewodniczącym Związków Zawodowych Chemików przy Polpharmie, zawodnicy codziennie spożywają obiady w restauracji Galedo.

W środę, 15 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w sprawie rozwiązań projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubichowska, Skośna, Rodzinna, Braterska, Malinowa, Zachodnia. W spotkaniu wzięli udział: zastępca prezydenta miasta Eugeniusz Żak, przedstawiciele firmy Starwik, projektant planu p. Maria Stańczuk wraz z zespołem, który to dla tego planu opracował prognozę skutków finansowych realizacji planu oraz rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; naczelnicy: Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa - Grażyna Bielińska, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego - Tomasz Rzepka, Wydziału Planowania i Urbanistyki - Maria Brzozowska. W trakcie spotkania ustalono niezbędne korekty graficzne i opisowe ustaleń planu. Zaktualizowana zostanie prognoza skutków finansowych realizacji planów. W najbliższym czasie prezydent miasta Stanisław Karbowski ustali termin wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz termin dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w tym planie.

W związku ze zdarzeniami, mającymi miejsce na terenie powiatu i miasta Starogard Gdański, gdzie wymagana jest interwencja Pogotowia Gazowego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim informuje, że Pogotowie Gazowe w Starogardzie Gdańskim pełni dyżur w każdy dzień tygodnia do godziny 22:00. Po tej godzinie obowiązki Pogotowia Gazowego Starogard Gdański przejmuje Pogotowie Gazowe Tczew, które jednocześnie obsługuje swój powiat i miasto Tczew. W razie wystąpienia po godzinie 22:00 zdarzenia wymagającego wezwania na miejsce tej służby, czas dojazdu Pogotowia Gazowego z Tczewa wynosi około 1 godziny w przypadku natychmiastowego wyjazdu od zgłoszenia. W/w sytuacja wpływa na utrudnienia w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz