czwartek, 23 lutego 2006

Wieś na podsatwie przewodnika turystycznego

Wieś ulicówka w odległosci 12 km na zach. od Starogardu Gdańskiego, na pn. skraju doliny Piesienicy

W 1888 r. mieszkańcy Pinczyna zrzeszeni w Związku Kredytowym i Rolnym kupili poniemiecki folwark, na którym wspólnie gospodarowali. Działalność członków związku była szykanowana przez administarcję pruską. Nie wolno im było zwnosić domów mieszkalnych ani żadnych obiektów o stałych paleniskach piecowych.

Wówczas to jeden z nich - Józef Stopa - zainwestował palenisko na wózku, stając się pierwszy z kociewskich "drzmalitów" (od nazwiska Michała Drzymały - chłopa z Wielkopolski - którego późniejsza od pińczyńskiej historia stała sie głośna w całym kraju). W 1909 r. założono Kółko Rolnicze. Zsłużony dla rozwoju Pinczyna ks. Stanisław Hoffman (zamordowany przez hitlerowców w Lesie Szpegawskim), przed 1 wojną światową organizował tajne nauczanie. W latach międzywojennych przyczynił się on do unowocześnienia wsi na wzór słynnego wówczas Liskowa pod Kaliszem.

Od tego czasu wieś była znana z bujnego życia kulturalnego (chór regionalny, zespół teatralno-muzyczny).
W Pinczynie mieszkała Franciszka Powalska - jedna z najbardziej znanych poetek Kociewia, zmarła w 1972 r. Mieszkaniec Pinczyna Bronisław Warczak, był członkiem oddziału desantowego "Wołga" (Dziewiątka z nieba).

Kościół św. Elżbiety, trójnawowy, pseudobazylikowy, o cechach neobarokowych wzniesiony został w 1. 1926-27 na miejscu drewnianego kościółka z XVIII w.; wyposażenie częściowo barokowe. Pomnik upamiętniający 70. rocznicę założenia spółki parcelacyjno-rolniczej (postawiony w 1958 r.); pomnik ku czci dwóch nauczycieli zamordowanych przez hitlerowców. Dwór z 1. poł. XIX w. o cechach klasycystycznych. W odległosci 150 m na wsch. od przystanku kolejowego - Diabelski Kamień - największy głaz narzutowy na Kociewiu, o 14 m obwodu, 3,5 m długości, 3,2 szerokości, 2,20 m wyskości. W odległości 1 km na pd. zach. od wsi, na krawędzi doliny Piesienicy - grodzisko wczesnośredniowieczne.
PKS, PKP, Poczta, sklepy, Wiejski Dom Kultury, Klub Prasy i Książki.


Na podstawie przewodnika po szlakach turystycznych Kociewie Stefana Gołąbka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz