poniedziałek, 27 lutego 2006

Spotkanie z wicemarszałkiem szansą na obwodnicę Skórcza ??

23 lutego br. w Urzędzie Miasta w Skórczu wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, spotkał się z burmistrzem Tadeuszem Zielińskim, wójtem Erwinem Makiłą oraz grupą miejskich radnych. W spotkaniu uczestniczyli również wicestarosta powiatu starogardzkiego, Kazimierz Chyła oraz radny sejmiku wojewódzkiego, Andrzej Grzyb.

Spotkanie rozpoczął burmistrz Tadeusz Zieliński, przybliżając zebranym w skrócie najważniejsze zadania, jakie stoją przed miastem w najbliższych latach.
- Najważniejszym zadaniem, które stoi teraz przed miastem, to jego skanalizowanie - mówił burmistrz. - Mamy oczyszczalnię, która do tej pory pracuje tylko w 20%. Jesteśmy w trakcie przeprowadzania przetargu na skanalizowanie Osiedla Leśnego. To jest dopiero początek tego, co nas czeka. Następnym etapem będzie skanalizowanie dolnego miasta. To punkt wyjścia do rewitalizacji miasta. Zrealizowanie kanalizacji i modernizacja ulic, w tym również drogi wojewódzkiej 222 - to zadania dla miasta na najbliższe lata, wiążące się z poniesieniem ogromnych kosztów. Drugą sprawą, którą chciałbym w tym gronie poruszyć, jest na razie tylko pomysł, na renowację młyna, który w tej chwili jest w rękach prywatnych. Jeszcze na razie obiekt ten jest w takim stanie, że można pokusić się o zastanowienie się nad wykupieniem go i na bazie ratowania dziedzictwa kulturowego stworzenie w nim domu kultury i biblioteki z prawdziwego zdarzenia. Dodatkowo mogłaby tam mieścić się izba regionalna i małe muzeum. Przy takim posunięciu miasto zyskałoby cztery mieszkania komunalne w dotychczasowych siedzibach MOK-u i biblioteki. A wracając do dróg, chciałbym nadmienić, że istnieje pilna potrzeba rozwiązania w Skórczu ruchu okrężnego dla TIR-ów. Chcielibyśmy dziś zwrócić uwagę władz wojewódzkich na konieczność zrealizowania inwestycji, jaką jest obwodnica. I wrócić do tematu, jakim jest przywrócenie działania linii kolejowej. Jest to sygnał bardzo poważny, gdyż szyny jeszcze są, a pojedynczy samorząd nie jest w stanie ugryźć tego tematu. Zdajmy sobie sprawę z faktu, że ożywienie wsi i małych miasteczek nie nastąpi bez komunikacji.
Radni obecni na spotkaniu zwracali uwagę wicemarszałka na fatalny stan drogi wojewódzkiej nr 222, którą w tej chwili odbywa się cały ruch samochodów ciężarowych w Skórczu. Jej zły stan i tak ogromne obciążenie sprawiają, że budynki stojące przy tej ulicy zaczynają pękać i istnieje obawa o ciągłe pogarszanie się ich stanu, czego konsekwencją mogą być nawet zawalenia.
Wicemarszałek Mieczysław Struk ustosunkował się do wszystkich spraw, które zostały poruszone na spotkaniu. Wspomniał również o szansy, którą Skórcz, jako miasto poniżej 5 tys. mieszkańców, otrzyma w tym roku. Będzie się bowiem mógł starać o środki na inwestycje z programu odnowy wsi pomorskiej, co do tej pory było niemożliwe.
- Bardzo mi się podoba, że państwo myślicie dalekosiężnie - mówił wicemarszałek. - Że myślicie o kanalizacji i mówicie o programach, które będą realizowane bez względu na skład osobowy samorządu. Ja chciałbym zachęcić państwo do jednej rzeczy. Jeżeli Skórcz przygotuje inwestycję zaakceptowaną przez całe środowisko, z uporządkowanym prawem własności gruntów, która odzwierciedlona będzie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, to samorząd wojewódzki podpisze umowę i będzie tę inwestycję realizować. Niech do będzie moja oficjalna deklaracja. Nas interesują w tej chwili działania kompleksowe i akceptowane przez całą społeczność lokalną.
Padła również deklaracja, że wicemarszałek odwiedzi jeszcze Skórcz tuż po zimie, by sprawdzić stan dróg wojewódzkich. Wtedy zapadnie decyzja, czy i w jakim stopniu będą one remontowane. Na razie istnieje zapewnienie, że nastąpi remont cząstkowy części drogi wojewódzkiej nr 222.
Na zakończnie spotkania burmistrz wręczył gościowi wydane w minionym roku pozycje książkowe mówiące o naszym miasteczku.

Iwona Drzewicka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz