poniedziałek, 6 lutego 2006

UM Starogard - informacje (13.02.2006).

Zawody jeździeckie planowane w 2006 roku były tematem spotkania Prezydenta Stanisława Karbowskiego z Poseł Danielą Chrapkiewicz i Michałem Wojnarowskim - prezesem Spółki Stado Ogierów w Łącku, w skład którego wchodzi stado starogardzkie.


W poniedziałek 6 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Na posiedzeniu, gdzie obecni byli prezydent Stanisław Karbowski, zastępca prezydenta Zbigniew Kozłowski, przewodniczący RM Stefan Milewski, naczelnik WSS Urszula Domachowska. Prezesi klubów sportowych przekazali informacje o osiągnięciach i zorganizowanych imprezach w 2005 r., a także o założeniach sportowych na rok 2006.
Omawiano też plan wizytacji zimowych obozów sportowych i wizytacje zajęć treningowych w klubach sportowych.


Radni Komisji Edukacji rozpatrywali wnioski o przyznanie Grand Hillerod za 2005 r. Wyłoniono laureata, został nim Marcin Skrzypczak.

16 lutego odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. W posiedzeniu między innymi: utrzymanie zimowe dróg, omówienie materiałów na sesję.


Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego informuje, że wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2006 nie uległa zmianie i wynosi tyle, ile w roku 2005 wynosiła opłata roczna brutto oraz przypomina o terminie płatności tych opłat, który upływa z dniem 31 marca 2006 roku (dotyczy wyłącznie opłat związanych z użytkowaniem wieczystym gruntów, których właścicielem jest Gmina Miejska Starogard Gdański).
Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim - NORDEA BANK POLSKA S.A. numer 43 1440 1068 0000 0000 0020 8008 lub w kasie Urzędu Miejskiego czynnej w godzinach od 800 do 1430.
Jednocześnie informuje się, że Gmina Miejska Starogard Gdański nie będzie dostarczać każdemu użytkownikowi wieczystemu informacji o wysokości opłaty rocznej w sytuacji, kiedy nie uległa ona zmianie.

20 lutego br. w sali nr 21 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej Rady Miejskiej Starogardu Gd.
W proponowanym porządku posiedzenia m.in:
Spotkanie z dyrektorem SPZOZ Przychodnia Lekarska - przedstawienie sprawozdania z działalności placówki w roku 2005 oraz planu na rok 2006.
Spotkanie z dyrektorem Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji - przedstawienie sprawozdania z działalności placówki w roku 2005 oraz planu na rok 2006.
Spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przedstawienie sprawozdania z działalności placówki w roku 2005 oraz planu na rok 2006.
Omówienie materiałów na sesję.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sobieskiego do końca lutego prezentowana jest wystawa "Wolfgang Amadeusz Mozart, Człowiek i dzieło".

Wojewoda Pomorski, Piotr Ołowski wydał rozporządzenie w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania śniegu i lodu zalegającego na obiektach budowlanych.
W rozporządzeniu czytamy m.in.: "Nakłada się na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych usytuowanych na terenie województwa pomorskiego obowiązek usuwania śniegu i lodu zalegającego na obiektach budowlanych.
Kto nie dopełnia obowiązku podlega karze grzywny, wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach".Brak komentarzy:

Prześlij komentarz