piątek, 7 lipca 2006

Serwis UM

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 3 lipca 2006 r.

Zakończono pierwszy etap budowy bazy MZK przy ul. Tczewskiej.
W

nowym obiekcie znajdują się pomieszczenia dla myjni samochodowej, stacji

diagnostycznej i stacji kontroli pojazdów. W drugim etapie przewiduje się

wyposażenie pomieszczeń w sprzęt specjalistyczny. Planuje się budowę hali

warsztatowej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami

administracyjnymi.

Na ukończeniu są roboty związane z renowacją części murów obronnych

na odcinku od Dzwonnicy do Baszty Baszty Gdańskiej. Przewidywany termin

zakończenia robót to połowa lipca. Prace polegają na oczyszczaniu cegieł

i wzmocnieniu odcinka muru, który w okresie zimowym uległ

zniszczeniu. Zastosowano specjalnie zaprojektowane rozwiązanie

zabezpieczające przed osuwaniem murów, a polegające na zakotwiczeniu muru

odciągami umocowanymi w betonowych studniach.

Ogłoszono przetarg na zmianę sposobu użytkowania i przebudowy

budynku hotelowego na budynek z lokalami socjalnymi przy ul. Kopernika 11A.

W wyniku inwestycji powstaną 24 lokale mieszkalne.
Planowane zakończenie robót do końca bieżącego roku. Inwestycja objęta jest

dotacją z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 531 997

zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca na

wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku Domu Handlowego BIM na

Miejską Bibliotekę - APA Projekt Piotr Lewandowski z Tczewa. Wykonanie

dokumentacji nastąpi do 30 września br. Projekt obejmuje kompleksową

dokumentację techniczną wraz z architekturą, konstrukcją i instalacjami.

W Publicznym Gimnazjum nr 2 trwają roboty elewacyjne - ocieplenie

budynku wraz z tynkowaniem i malowaniem. Pozostaje jeszcze do wykonania

remont pomieszczeń w kuchni oraz prace remontowo - budowlane w sali

gimnastycznej i rozbudowa budynku o małą salę gimnastyczną wraz z zapleczem

magazynowym. Na zewnątrz zostaną wykonane boiska o nawierzchni

asfaltowej do koszykówki i siatkówki, a także parkingi, place i chodniki.

Odbiór nastąpi 25 sierpnia.

W PSP nr 2 wprowadzono wykonawcę wyłonionego w przetargu

nieograniczonym - Firma MSP SMOK sp.j M. Keister, M. Ksepka. Wykonana

zostanie sala komputerowa i świetlica terapeutyczna.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji

technicznej modernizacji, przebudowy i rozbudowy PG nr 1 o salę

gimnastyczną.

Trwają zaawansowane prace przy budowie parkingu przy ul. Kościuszki

- Pomorska. Wykonawcą robót jest Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek

Warczak. W ramach inwestycji powstanie parking na ok. 60 miejsc postojowych

wraz z drogami manewrowymi oraz dojazdem na zaplecze placówek handlowych.

Ponadto poszerzony zostanie wjazd na osiedle. Planowane zakończenie robót

koniec sierpnia br.

Rozstrzygnięto przetarg na budowę ul. Obrońców Wybrzeża oraz

podpisano umowę z wykonawcą - Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek

Warczak. W ciągu najbliższych dni planowane jest przekazanie placu budowy

i rozpoczęcie robót budowlanych. W ramach tego zadania wykonana

zostanie z kostki brukowej droga wraz z chodnikami o długości

380 mb. Jest to inwestycja dwuletnia, zakończenie robót nastąpi w 2007 r.

Rozstrzygnięto przetarg na budowę ul. Kleszczyńskiego.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma - Usługowy Zakład Robót Ziemnych

Leszek Warczak. Zawarcie umowy nastąpi po uprawomocnieniu procedury

przetargowej. Jest to również inwestycja dwuletnia, zakończenie robót

nastąpi w sierpniu 2007 r. W ramach zadania zostanie wykonany ciąg pieszo -

jezdny z kostki betonowej na odcinku od ul. Południowej do ul. Gryfa

Pomorskiego.

Obecnie prowadzone są prace inwestycyjne na Drodze Nowowiejskiej.

W tym roku planowane jest wykonanie robót bitumicznych i połączenie

Drogi Nowowiejskiej z ul. Wiejską w Nowej Wsi. Wykonawcą robót jest

Przedsiębiorstwo budowy dróg w Starogardzie. Inwestycja współfinansowana

przez Miasto i Gminę Wiejską Starogard zakończona zostanie w sierpniu

2007 r. W ramach zadania zostanie wykonany odcinek ulicy i nawierzchni

bitumicznej o długości 660 mb. wraz z chodnikami oraz wjazdami do posesji.

WAKACJE BEZ ALKOHOLU
Rozpoczęły się długo oczekiwane wakacje. Dzieci i młodzież korzystając z

wolnego czasu realizować będzie swoje różnorodne plany i marzenia, w

towarzystwie znajomych i przyjaciół organizować będzie różne wyjazdy i

spotkania.
W związku z wakacjami w całej Polsce organizowane są różnego rodzaju

kampanie i szkolenia mające na celu ograniczanie rozmiarów zjawiska

sprzedaży alkoholu nieletnim.
W Starogardzie z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w ramach tych działań , w miesiącu czerwcu przeprowadzono 3

szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych. Ze szkolenia skorzystało

ponad 70 pracowników placówek handlowych i gastronomicznych.
Głównym celem tego przedsięwzięcia było podwyższenie świadomości

sprzedawców napojów alkoholowych, aby zmniejszyć odsetek tych, którzy

gotowi są sprzedać alkohol nieletnim.
Szkolenie przeprowadzone zostało przez osoby profesjonalnie zajmujące się

profilaktyką i terapią uzależnień przy współpracy z Komendą Powiatową

Policji w Starogardzie Gd.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz