niedziela, 29 listopada 2009

Inwestycje w gminie Skórcz w 2009 r. - I

Wójt gminy Skórcz Erwin Makiła dzieli inwestycje, jakie zrealizowano bądź będą realizowane w gminie, na duże średnie i małe. Duże to te za ponad milion złotych. Oto one:


- Droga Kranek - Boroszewo (tzw. "schetynówka") o długości 2,7 km. Koszt inwestycji - 2,5 mln zł. Mieliśmy ją w projekcie budżetu. W tym roku nie udało się zdobyć tych środków i chcemy ją zrobić w ramach większych środków w najbliższych trzech latach. Inwestycja ta została ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

- Hala widowisko-sportowa w Pączewie (przypomnijmy: hala 18 na 36 m, 130 miejsc siedzących usytuowanych nad pomieszczeniami zaplecza). Projekt i pozwolenie na budowę są. Jest też przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Sportu w kwocie 1,2 mln zł. Całkowity koszt budowy wynosi 4 mln zł i dlatego złożyliśmy dodatkowy wniosek o środki unijne w ramach RPO (Regionalny Program Operacyjny). Jest stąd możliwość otrzymania 85 procent środków wartości inwestycji. Wniosek przeszedł wszystkie szczeble oceny i jego realizacja zależy od decyzji Marszałka. Realizacja - 2009 - 2011. Ogłoszony jest już przetarg na wykonanie inwestycji.

- Kanalizacja Wolental plus wymiana sieci wodociągowej (była azbestowa). Wartość 3,5 mln zł. Realizowana w ramach programu RPO, dofinansowana w kwocie 2,020 mln zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 1.12.2009. Rozpoczęcie, realizacja i zakończenie w 2010 roku.

- Kanalizacja wsi Pączewo. Wartość inwestycji - 4 mln zł z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Realizacja - 2010 - 2011. Wniosek przeszedł wszystkie etapy oceny, jednak ze względu na brak prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę został odrzucony. Tu kilka słów wyjaśnienia. Decyzję wydaje starostwo. Są nieraz przy budowie kanalizacji sytuacje proste, gdzie na przykład ma ona przebiegać przez duże obszary należące do kilku właścicieli. Tu mamy sytuację złożoną. Odcinek Pączewo - Skórcz (10 km) ma przebiegać przez posesje należące do około 400 właścicieli. Starostwo musi uzgodnić przebieg kanalizacji z każdym z nich z osobna. Właściciele dostają powiadomienie o wszczęciu budowy, następnie powstają dokumenty - decyzja o pozwoleniu na budowę i o prawomocności decyzji. Na każdym z tych trzech etapów każdy z właścicieli ma prawo wnieść jakieś uwagi. To powoduje opóźnienie...

Projekt trafi do drugiego etapu naboru wniosków, co może być jeszcze w tym roku. Obecnie wszystko co do dokumentów jest pozałatwiane. Mamy prawomocne pozwolenie.

Jutro o inwestycjach średnich i małych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz