środa, 18 listopada 2009

Wiesław Brzoskowski otrzymał jedno z najwyższych wyróżnień

Jedno z najwyższych wyróżnień na ręce skarszewskiego nauczyciela

Wiesław Brzoskowski "medalistą"!

Zwieńczeniem obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej gminie było otrzymanie przez Wiesława Brzoskowskiego jednego z najwyższych wyróżnień, jakie może trafić na ręce nauczyciela - Medalu Komisji Edukacji Narodowej".W uzasadnieniu nadania medalu czytamy m.in. "Pan Wiesław Brzoskowski cieszy się ogromnym autorytetem wśród uczniów oraz pracowników szkoły. Potrafi stworzyć przyjazną atmosferę pracy. Swoich pracowników motywuje do doskonalenia zawodowego oraz do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Dzięki jego wsparciu większa część kadry posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. (...) Jest człowiekiem niezwykle otwartym na różne inicjatywy nauczycieli i uczniów. (...) Praca i postawa dyrektora Brzoskowskiego sprawiają, że jest osobą powszechnie szanowaną, lubianą i cenioną w środowisku lokalnym. Uważa się go za menadżera, nie tylko w dziedzinie oświaty czy historii. Umiejętność współpracy z ludźmi, kreatywność, wielkie zaangażowanie w pracę i działalność społeczną, a także zainteresowanie zwykłymi ludzkimi sprawami czynią z Wiesława Brzoskowskiego niekwestionowany autorytet wśród pracowników, uczniów i całej społeczności Skarszew.

Bardzo wysoko oceniono pracę Wiesława Brzoskowskiego jako dyrektora podległej mu placówki. Dzięki jego działaniom szkoła zyskała 6 nowoczesnych sal lekcyjnych, 3 pracownie komputerowe, a w wyglądzie szkoły i jej otoczeniu zaszły istotne zmiany na lepsze.


Kim jest Wiesław Brzoskowski

Wiesław Brzoskowski urodził się 20 listopada 1954 r. w Skarszewach. Jego rodzicami byli Leon i Marta z domu Doering. W Skarszewach ukończył szkołę podstawową, a naukę kontynuował w LO im. M. Skłodowskiej - Curie w Starogardzie Gd. Po zdaniu matury studiował historię na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Humanistycznym. Odbył roczną służbę wojskową w Szkole Podoficerów rezerwy w Elblągu (1978 r.). Służbę ukończył z tytułem podporucznika. W 1980 r. współtworzył w naszej gminie NSZZ Solidarność Sekcja Oświaty. Później został jej przewodniczącym.

W 1988 r. zawarł związek małżeński z Mariolą z domu Lemańczyk. Państwo Wiesław i Mariola mają dwie córki - Kamilę i Natalię.


Praca pełna efektów

Wiesław Brzoskowski jest laureatem czterech nagród Kuratora Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Został wyróżniony za kilkukrotne zdobycie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Izb Pamięci Narodowych. W 1983 r. zdobył I miejsce w konkursie kuratoryjnym na najlepiej zorganizowana pracownię historyczną w ówczesnym województwie gdańskim. W latach 1980 - 88 szesnastu jego uczniów było finalistami Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

Od 1991 r. pełni funkcje dyrektora Zespołu szkół Publicznych w Skarszewach. W 2000 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej w zakresie "Zarządzanie jednostką edukacyjną w warunkach jednolitego Rynku Europejskiego", a rok później uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

W okresie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wielokrotnie otrzymał nagrodę Burmistrza Skarszew, a w 1996 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Dobry menadżer

W zarządzaniu szkołą zwraca szczególną uwagę na współpracę z najbliższym otoczeniem. W latach 1991 - 2000 pełnił funkcję naczelnego redaktora "Dziennika Skarszewskiego". Ponad to w okresie 1994 - 98 był radnym Rady Miejskiej w Skarszewach, a od trzech kadencji jest radnym powiatowym i od 2002 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Starogardzkiego.

Dobry gospodarz

Pełniąc obowiązki dyrektora zadbał o poprawę warunków bazowych szkoły. W tym zakresie rozbudowano szkołę o nowy segment z sześcioma salami dydaktycznymi, przeprowadzono program termomodernizacji istniejącego obiektu, kapitalny remont sali gimnastycznej, kapitalny remont prawie wszystkich pracowni przedmiotowych, łazienek, kuchni oraz korytarzy. Pod jego kierownictwem zespół nauczycielski opracował szereg projektów i programów, w wyniku których pozyskano wyposażenie czterech pracowni komputerowych, pracowni Szkolnego Ośrodka Kariery Zawodowej, centrum medialnego w bibliotece, monitoringu wizyjnego szkoły. Od kilku lat dzięki projektom zgłoszonym do Wydziału Ochrony Środowiska przy Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. szkoła o trzymała środki na zakup drzew i krzewów, które wykorzystano do rekonstrukcji małej architektury szkoły.

Otwarty na ludzi

Jego zdaniem największym osiągnięciem jest stworzenie profesjonalnego zespołu nauczycielskiego, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i jest otwarty na współpracę z uczniami, rodzicami i dyrekcją szkoły. Dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej rozszerzeniu uległa oferta edukacyjna oraz stworzono alternatywne środowisko kulturalno - wychowawcze. Duży wkład w sprawność zarządzania szkołą wnieśli również wicedyrektorzy, kierownik świetlicy, nauczyciel biblioteki oraz pedagog szkolny.

Oprócz pracy zawodowej oraz pełnienia wielu funkcji społecznych jest badanie przeszłości naszej okolicy. W tym zakresie Wiesław Brzoskowski jest autorem kilkudziesięciu artykułów prasowych oraz dziesięciu publikacji książkowych.

SIUM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz