sobota, 7 listopada 2009

Za rok wybory samorządowe - już teraz zrób debatę

Dwunastego listopada mija trzecia rocznica wyborów samorządowych, które odbyły się w 2006 roku. Przy tej okazji warto przyjrzeć się działaniom wybranych wówczas władz - które problemy lokalnych społeczności udało się im rozwiązać, a czego nie udało się załatwić - i dlaczego. To ostatni moment, aby w spokojnej atmosferze, bo jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, podsumować dokonania samorządów.


W związku z tym organizatorzy ogólnopolskiej akcji "Masz głos, masz wybór" - Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów - zwracają się z apelem do mediów, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, o zorganizowanie na swoim terenie debaty o lokalnych problemach i zaproszenia do niej przedstawicieli władz samorządowych oraz mieszkańców. To dobry czas, aby zastanowić się, jak lokalne władze radziły sobie z wyzwaniami przez ostatnie trzy lata.


Takie działania od 2006 roku podejmują uczestnicy akcji "Masz głos, masz wybór". Rokrocznie uczestniczy w niej ponad 200 organizacji z całej Polski, które w swoich gminach podejmują działania na rzecz współpracy i dialogu między władzami samorządowymi i mieszkańcami. W mijającym roku uczestnicy akcji skupiali swoje działania wokół zdiagnozowanych wcześniej problemów, istotnych dla mieszkańców ich miejscowości, starając się przekonać władze do ich rozwiązania.


Aby sprawdzić, czy w danej miejscowości działają uczestnicy akcji, radzimy skorzystać z wyszukiwarki gmin objętych akcją, którą znaleźć można na dole strony www.maszglos.pl. Na stronie www.maszglos.pl znajdą Państwo również wszelkie ważne informacje o akcji i podejmowanych w jej ramach działaniach.


Informacji o akcji udziela również Joanna Załuska z Fundacji im. Stefana Batorego (22 536 02 76, jzaluska@batory.org.pl)


Z poważaniem,

Marek Solon-Lipiński

Fundacja im. Stefana Batorego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz