czwartek, 12 listopada 2009

Mirotki. Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci – przemówienie dyr. szkoły

W dniu dzisiejszym, 10 listopada 2009 roku, w przededniu 91. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, pochylamy głowy nad jedną z 21 tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej. Pochylamy się nad Polskim oficerem - kapitanem Franciszkiem Janem Górskim, mieszkańcem Mirotek.


Witam gorąco i serdecznie wszystkich zebranych w naszej ponad 100-letniej szkole w Mirotkach. W szkole, która została wybudowana na gruncie Jana Wojciecha Górskiego w czasie zaboru pruskiego (wcześniej nauka odbywała się także we dworze). W szkole, która przetrwała I wojnę światową i doczekała się, że w jej murach po odzyskaniu Niepodległości dzieci mogły rozmawiać i uczyć się w swoim ojczystym języku. W szkole, która w okresie dwudziestolecia międzywojennego wyrównywała zaniedbania odziedziczone po zaborcy, która w tym czasie rozbudzała wiedzę i uczucia patriotyczno - religijne, a także kształtowała świadomość narodową uczącej się dziatwy. W szkole, w której podczas II wojny światowej prowadzono intensywną naukę w języku i duchu niemieckim, aby doprowadzić do szybkiego zgermanizowania młodego pokolenia Pomorzan. W szkole, która przetrwała okrutny reżim komunistyczny i doczekała się wolnej Ojczyzny.

Z ogromną radością witam w naszej wiekowej szkole zacnych gości:
Panią Poseł Danielę Chrapkiewicz
Pana Senatora Andrzeja Grzyba
Panią Barbarę Manię - Wizytatora KO
Pana Kazimierza Chyłę - Wicestarostę Powiatu Starogardzkiego
Księdza Ireneusza Smaglińskiego - Dyrektora Radia GŁOS
Księdza Jarosława Skwierawskiego - Proboszcza Parafii Barłożno
Pana Erwina Makiłę - Wójta Gminy Skórcz
Pana Józefa Ollera - Przewod. Rady Gminy Skórcz wraz z Radnymi Gminy Skórcz
Najstarszych mieszkańców Mirotek: Panią Jadwigę Kolaskę, Panią Wandę Demską i Pana Stefana Żurawskiego
Pana Krzysztofa Kowalkowskiego - Stryjecznego prawnuka Bonifacego Kowalkowskiego, który był pierwszym kierownikiem -Polakiem w naszej szkole w latach 1916-1931
Pana kapitana Mariana Lenza
Syna Gertrudy Depczanki, która uczyła w naszej szkole przez cały okres 20-lecia międzywojennego, przyjaciela szkoły
Panią Barbarę Pawłowską - Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej
Dyrektorów szkół w naszej gminie - Panią Grażynę Stolc i Panią Justynę Czarnecką
Panią Stefanię Lakowską - byłą Panią Sołtys naszej wsi
Pan Stanisława Bielińskiego - Sołtysa wsi Mirotki
Panią Elżbietę Chmielewską - Mieszkankę Mirotek - przyjaciela szkoły i stałego sponsora wielu szkolnych przedsięwzięć
Pana Henryka Chmielewskiego - Mieszkańca Mirotek, wielokrotnego sponsora szkoły
Pana Leszka Chmielewskiego - Właściciela drukarni MIREX - również sponsora szkoły i głównego sponsora książki o naszej szkole
Pana Andrzeja Raduńskiego - Absolwenta i przyjaciela naszej szkoły
Państwa Małgorzatę i Cezarego Laskowskich - Rodziców naszych uczniów i przyjaciół szkoły


Dwa lata temu narodziła się myśl, aby w wyjątkowy sposób uczcić pamięć ofiar sowieckiego terroru, tak długo skrzętnie ukrywanego przez komunistyczne władze w Polsce. Ta myśl została ujęta w ogólnopolskim programie Stowarzyszenia "Parafiada" - "Katyń - ocalić od zapomnienia..."

W założeniach tego programu czytamy: " Chcemy zachować pamięć o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem w tył głowy; o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów (...)"

Program zakłada, aby do 2010 roku posadzić w całej Polsce ok. 21 tysięcy dębów i w ten sposób zachować pamięć o tych, którzy zginęli z tego tylko powodu, że byli Polakami. Idea akcji zrodziła się w Radzyminie. Patronat honorowy nad nią sprawuje Prezydent RP Lech Kaczyński.

Przywołując pamięć zamordowanego Franciszka pragnę zwrócić uwagę, że w obecny, 2009 rok wpisuje się wiele rocznic:

70. rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę
70. rocznica agresji sowieckiej na naszą Ojczyznę
91. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości100 rocznica
100. rocznica urodzin bohatera dzisiejszej uroczystości
150. rocznica urodzin Jana Wojciecha Górskiego, ojca zamordowanego Franciszka i fundatora gruntu naszej szkoły
700-lecie istnienia wsi Mirotki

W kwestii tych wydarzeń historycznych oddaję głos naszym uczniom:


MIROTKI 1309

"O 1309 powiedzieć się ośmielam, że Krzyżak dostał łupnia od Kotów, KURKÓW, Mrozów. A kto ich wiódł do boju? Nasz chłop z Mirotek, niejaki Ośmiela!

11 listopada 1918 r.

Nie poddałam się! Pomimo że trzech zaborców chciało mnie "pożreć" - to ja nie umarłam! Nie zginęłam! Mam wielkiego Ducha!

1 września 1939 r.

Wróg czyhał i przygotowywał się do napaści, a ja przez krótkie 20 lat wolności budowałam miasta, koleje, drogi, porty, oświatę. Na potężną armię zabrakło mi sił, środków i czasu.

17 września 1939 r.

Walcząc z przeważającymi siłami wroga z zachodu -otrzymałam nieoczekiwane, śmiertelne uderzenie ze wschodu. Zostałam wzięta w kleszcze dwóch byłych zaborców.

O losie oficerów Polskich we wrześniu 1939 roku powie pani Aleksandra Żelska - nauczycielka historii w naszej szkole.

Zapraszam Państwa do obejrzenia prezentacji multimedialnej pt. "Historia Rodziny Górskich z Mirotek" (20 minut)

Głos zabrali:

Pan Senator Andrzej Grzyb, Pani Poseł Daniela Chrapkiewicz, Pani wizytator KO Barbara Mania, Pan Kazimierz Chyła - wicestarosta powiatu starogardzkiego, mieszkaniec Mirotek.

A teraz proszę nauczycieli, uczniów, Państwa Radnych, mieszkańców wsi o uformowanie kolumny i przejście na miejsce przygotowane do posadzenia Dębu Pamięci.

Zaproszonych gości proszę o podpisanie Aktu ErekcyjnegoNa placu

Odśpiewanie Hymnu

Szymon Żurawski: Całość baczność! Do hymnu! (4 zwrotki)

Odczytanie Aktu Erekcyjnego - Krystian Żurawski, Absolwent szkoły

Sadzenie Dębu Pamięci: Dawid Kleina - lat 10, Mateusz Zawoliński - lat 11, Szymon Żurawski - lat 12.

Poświęcenie Dębu Pamięci przez Ks. Proboszcza Jarosława Skwierawskiego

Odśpiewanie Roty

Szymon: Całość baczność!

Do odśpiewania Roty!

Zaproszenie gości na kawę i ciasto.


AKT EREKCYJNY

10 listopada 2009 roku, w przededniu 91. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, gdy: Prezydentem Polski jest Pan prof. dr hab. Lech Kaczyński,
Wojewodą Pomorskim Pan Roman Zaborowski, Marszałkiem Województwa Pomorskiego Pan Jan Kozłowski, Biskupem Diecezji Pelplińskiej Ksiądz prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga. Pomorskim Kuratorem Oświaty Pan Zdzisław Szudrowicz,
Starostą Powiatu Starogardzkiego Pan Leszek Burczyk, Wicestarostą Powiatu Stargardzkiego Pan Kazimierz Chyła, mieszkaniec Mirotek, Proboszczem Parafii Barłożno Ksiądz Jarosław Skwierawski, Wójtem Gminy Skórcz Pan Erwin Makiła,
Przewodniczącym Rady Gminy Skórcz Pan Józef Oller, Sołtysem wsi Mirotki Pan Stanisław Bieliński, Dyrektorem Szkoły w Mirotkach Pani Grażyna Kościelna, Przewodniczącą Rady Rodziców Pani Anna Buniek, Nauczycielami w Szkole w Mirotkach: Pani Renata Dombrowska, Pani Mariola Wiklent, Pani Zofia Żurawska, Pani Lidia Sikora, Pani Aleksandra Żelska, Pani Maria Pacan, Pan Wojciech Światczynski

W roku wielu ważnych rocznic:

70. rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę, 70. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę, Setnej rocznicy urodzin Franciszka Jana Górskiego, 150. rocznicy urodzin Jana Wojciecha Górskiego, fundatora gruntu szkolnego i ojca zamordowanego w Katyniu Franciszka, 700 lat istnienia wsi Mirotki

W obecności zaproszonych gości: uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirotkach: Dawid Kleina lat 10, Mateusz Zawoliński lat 11, Szymon Żurawski lat 12

na placu szkolnym posadzili DĄB PAMIĘCI dla uhonorowania Polskiego oficera, kapitana Franciszka Jana Górskiego, mieszkańca Mirotek urodzonego w 1909 roku, a zamordowanego w Katyniu w 1940 roku strzałem w tył głowy.

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz