środa, 18 listopada 2009

Okienko Burmistrza Skarszew. Próbują "wmanewrować" w sprawę "skażonej ziemi"

Szanowni Mieszkańcy Skarszew

Od pewnego czasu pojawia się coraz więcej różnych informacji na temat ziemi przywiezionej do Wolnego Dworu. W tych informacjach określona grupa osób próbuje "wmanewrować" organ, jakim jest Burmistrz Skarszew w sprawę tzw. " skażonej ziemi". Przypisuje się Burmistrzowi działania decyzyjne, które zgodnie z kompetencjami należą do zupełnie innych organów władzy, np. Starosty Starogardzkiego lub Marszałka Województwa Pomorskiego.

Chciałbym poinformować Państwa, że przede wszystkim mnie zależy na ostatecznym rozstrzygnięciu tej sprawy. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku o przekroczeniu standardów jakości ziemi wydałem decyzję administracyjną nakazującą usunięcie odpadów nieodpowiadających normom. W tym samym czasie wystąpiłem do Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim
z deklaracją szerokiej współpracy w ramach prowadzonego przez Prokuraturę śledztwa. Zadeklarowałem również wolę pokrycia części kosztów postępowania dowodowego w tej sprawie.

Na sesji Rady Miejskiej Skarszewach 24 września br. przedstawiłem projekt uchwały zabezpieczającej środki finansowe na przeprowadzenie badań próbek ziemi. Poprosiłem wówczas radnych o wyrażenie opinii w sprawie powołania geologa, który na podstawie sporządzonego projektu określiłby zakres niezbędnych badań terenu wyrobiska.

Zgodnie z wolą Rady Miejskiej na kolejnej sesji 8 października zabezpieczyłem dalsze środki finansowe, w sumie 18 tys. zł., które powinny w zupełności wystarczyć na pokrycie wszelkich kosztów związanych z pracą geologa i niezbędnymi badaniami. W wyniku konkursu ofert dokonałem wyboru pracowni geologicznej opracowującej projekt badań. Z pośród kilku ofert wybrałem najtańszą. Wybór ten był zgodny ze wskazaniem Komisji Doraźnej Rady Miejskiej. Umowa na projekt prac geologicznych została podpisana przez Gminę i przekazana do podpisu geologowi. Ponadto zorganizowałem spotkanie właściciela żwirowni z geologiem w celu sprawnego przeprowadzenia prac projektowych i badań. Te wszystkie działania jednoznacznie pokazują, że moim celem jako Burmistrza Skarszew jest najbardziej wiarygodne wyjaśnienie sprawy.
Burmistrz Skarszew Dariusz Skalski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz