środa, 25 listopada 2009

Skarszewy. Od obietnicy do realizacji....

W ostatnim wydaniu Panoramy Skarszew z dnia 12.10.2009 r. informowałam Państwa co spowodowało, że realizacja projektu pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bolesławowo, gmina Skarszewy - Etap II, na który nasza gmina pozyskała środku z Unii Europejskiej, nie mogła być wszczęta wcześniej.

Dziś możemy poinformować, zwłaszcza mieszkańców wsi Bolesławowo, którzy najbardziej zainteresowani są tą inwestycją, że dnia 02 listopada 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Inwestycja, której koszt całkowity (jak wynika z projektu) wynosi 2.422.582,38 zł w 70% sfinansowana zostanie ze środków zewnętrznych. Ważnym jest także fakt, iż w tym samym dniu tj. 02.11.2009 r. został rozstrzygnięty przetarg na to zadanie i można przystąpić do wykonawstwa .

W tym miejscu chciałabym podzielić się kolejną dobrą informacją na temat środków zewnętrznych, które wpłyną do naszej gminy, a mianowicie jeszcze w tym miesiącu powinno dojść do podpisania kolejnej umowy. Chodzi o projekt pt. : Budowa ścieżki rowerowej wraz z niezbędna infrastrukturą na odcinku Skarszewy - Borowno - Bolesławowo i zagospodarowanie terenów ogólnodostepnych w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym Borówno" . Koszt całkowity tego zadania to kwota 3.576.162,01 zł i to zadanie zostanie sfinansowane przez Unie Europejską w 85 %.


Burmistrz Dariusz Skalski dodał, że cieszy się, że ta formalność ,o której mówił wcześniej, stała się faktem. Podpisanie umowy miało bardzo uroczysty charakter. Wspólnie z nami umowy na swój projekt podpisywał między innymi Burmistrz Pelplina. Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Jan Kozłowski wręczając nam umowy powiedział m.in. (...) wysoka ocena złożonego przez Państwa wniosku świadczy o profesjonalnym przygotowaniu projektu (...) Myślę, że nie musze już nic dodawać po takiej opinii, a jedynie jeszcze raz podziękować całemu zespołowi ds. środków unijnych za uczciwą pracę, która przynosi wymierne efekty w postaci podpisywanych umów i wpływu środków zewnętrznych do gminy.

Astrida KranickaBurmistrz Skarszew Dariusz Skalski i Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski podpisują umowę na realizację projektu pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bolesławowo, gmina Skarszewy - Etap II


Oczekiwanie na uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Bolesławowie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz