poniedziałek, 8 lutego 2010

Bobowo. Jest dofinansowanie na budowę hali

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bobowie"

26 stycznia 2010 r. o godz. 1200 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Wójt Gminy Bobowo Pan Mieczysław Płaczek wraz ze Skarbnikiem Panią Renata Polaszek uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bobowie". Województwo Pomorskie reprezentowali Marszałek Pan Jan Kozłowski oraz Wicemarszałek Pan Mieczysław Struk.Projekt będzie realizowany od kwietnia do listopada 2010 r. Zakłada budowę pełnowymiarowej sali sportowej z zapleczem socjalno-technicznym i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły o powierzchni 1.273,70m3. W ramach realizacji przewiduje się nowoczesne rozwiązania w architekturze i technologii grzewczej (ogrzewania geotermalne). Celem projektu jest stworzenie dostępnej infrastruktury sportowej na wsi, która podniesie jakość i zakres oferty edukacyjnej na każdym etapie nauki. W związku z tym projekt jest adresowany głównie do dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz do pozostałych mieszkańców.
Obecnie w Urzędzie Gminy trwają wstępne prace przygotowawcze nad dokumentacja przetargową. Wstępny termin to koniec lutego 2010 r.Podpisanie umowy.Tak będzie wyglądać hala w Bobowie.

Inwestycja "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bobowie" jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość całkowita projektu wynosi 4.973.613,33 PLN. Dofinansowane Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 2.486.806,67 PLN, czyli 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz