poniedziałek, 15 lutego 2010

Wójt Gminy Skórcz ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Skórczu

Skórcz, dnia 15 lutego 2010 r.

Wójt Gminy Skórcz

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Gminy w Skórczu, ul. Dworcowa 6, 83-220 Skórcz
Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

a) nazwa stanowiska: specjalista pracy ds. koordynacji i rozliczeń projektów unijnych

b) wymiar czasu pracy: pełen etat


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Skórczu, pokój Nr 11 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Skórczu, ul. Dworcowa 6, 83-220 Skórcz, w terminie do dnia 5 marca 2010 r.

Pełny tekst ogłoszenia o naborze został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/skorcz oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Szczegółowych informacji o naborze udziela Sekretarz Gminy Skórcz, tel. 0585824645.

Wójt Gminy Erwin Makiła

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz