wtorek, 2 lutego 2010

KOCIEWIACY W PARLAMENCIEDwa lata temu, a dokładniej 7 lutego 2008 roku, z inicjatywy senatora Andrzeja Grzyba został zawiązany Parlamentarny Zespół Kociewski. W jego skład wchodzi piętnastu posłów i senatorów: Bogdan Borusewicz, Andrzej Grzyb,Teresa Piotrowska, Janusz Dzięcioł, Jarosław Katulski, Kazimierz Kleina, Eugeniusz Kłopotek, Jan Kulas, Sławomir Neumann, Andrzej Person, Maciej Płażyński, Janusz Rachoń, Arkadiusz Rybicki, Sławomir Rybicki i Michał Wojtczak.
Patronat honorowy nad Zespołem objął marszałek senatu Bogdan Borusewicz, a pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Andrzej Grzyb.

Parlamentarny Zespół Kociewski należy do najaktywniejszych zespołów regionalnych w polskim parlamencie. W pierwszym roku swojej działalności podjął się wielu ciekawych inicjatyw, wielu projektom udzielił również wsparcia nie tylko finansowego,ale również merytorycznego i organizacyjnego.

W maju 2008 roku Zespół udzielił pomocy w organizacji wizyty na Pomorzu grupy młodzieży ukraińskiej oraz Polaków z Ukrainy, zaproszonych przez ojców z Domu Karmelitów Bosych. Z kolei w czerwcu członkowie Zespołu gościli na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku, aktywnie włączając się w promocję Kociewia i Pomorza.
24 września w Gmachu Senatu, z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego zorganizowano wystawę zdjęć Tomasza Babinka "Kociewie nieznane". Wystawa otwierała jednocześnie Dzień Kociewski w Senacie.
Tego dnia przyjechali do Warszawy przedstawiciele samorządów kociewskich, animatorzy kultury i regionaliści. Dla zebranych w senacie gości czekał także stół uginający się od kociewskich smakołyków.
Parlamentarny Zespół we współpracy z Politechniką Gdańską zainicjował również konkurs na projekty domów indywidualnych, nawiązujących swoją architekturą do tradycyjnych zabudowań na Kociewiu.
W 2008 roku członkowie Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego rozpoczęli również prace nad
Encyklopedią Kociewską. Parlamentarny Zespół Kociewski objął również patronat nad konkursami
poświęconymi Kociewiu oraz wspierał wiele inicjatyw mających na celu promocję Kociewia, m.in., Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego, Zaduszki Kociewskie i Warsztaty Regionalne dla studentów.
W ciągu pierwszego roku działalności Zespół brał również udział w odbywających się w Warszawie
i Gdańsku spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych powiatów i gmin kociewskich.
Rok 2009 okazał się równie pracowity. Już w marcu tego roku ukazał się bowiem Elementarz Gwary Kociewskiej "Gadómy po naszamó", który powstał przy współpracy z Parlamentarnym Zespołem Kociewskim.
Zespół udzielił również wsparcia miastu Skórcz, które obchodziło 15 maja 2009 roku 75-lecie nadania praw miejskich i objął patronat honorowy nad obchodami 25-lecia zespołu ludowego "Piaseckie Kociewiaki".
We wrześniu 2009 roku odbyła się promocja książki (wznowienia) wybitnego polskiego archeologa Gotfryda Ossowskiego "Prusy Królewskie. Zabytki Przedhistoryczne Ziem Polskich". W pracach nad wznowieniem książki brali czynny udział członkowie Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego.
23 września kociewscy parlamentarzyści rozpoczęli przygotowania do wmurowania tablicy
upamiętniającej posła i senatora w okresie międzywojennym. Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się 11 listopada w Barłożnie.
Z kolei w grudniu 2009 roku Parlamentarny Zespół Kociewski oraz Parlamentarny Zespół do spraw Dróg i Turystyki Wodnej, przy współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Gmin Wiejskich i Stowarzyszeniem Żuławy zorganizowali konferencję "Samorządy Lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (1999-2009)". Organizatorów reprezentowali senatorowie Andrzej Grzyb i Piotra Głowski.
Parlamentarny Zespół Kociewski rozpoczął również prace nad opracowaniem i wydaniem drukiem "Kroniki Świętego Zakonu Cystersów w Pelplinie". Jak pisze młody historyk z Uniwersytetu Gdańskiego, Karol Wróblewski: " Wydana drukiem, opatrzona komentarzem, naukowymi przypisami, a przede wszystkim dobrze przetłumaczona na język polski, kronika pelplińska służyć będzie młodym studentom - historykom, którzy dziś mają do niej dość ograniczony dostęp. Pozwoli ona także Kociewiakom, Borowiakom, Pomorzanom, poznać bezpośrednio historię ich regionu" .
Na najbliższym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego zapoznamy się z planami
Zespołu na 2010 rok. Już teraz wiemy, że Zespół jest współorganizatorem konkursu "Młodzi dla Kociewia", którego celem jest promowanie kultury Kociewia i zwrócenie uwagi na działalność
społeczną i kulturalną młodych ludzi pochodzących z Kociewia, w rezultacie uhonorowanie ich za działalność na rzecz regionu.
Do zadań Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego należy m.in "inicjowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego Kociewia, regionów ościennych i Pomorza", jak do tej pory konsekwentnie i z wieloma sukcesami udaje mu się realizować stawiane sobie cele i zadania. Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia Zespołu nie można mieć wątpliwości co do potrzeby jego istnienia w Parlamencie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz