niedziela, 21 lutego 2010

Powstało Młodzieżowe Centrum Kariery w Starogardzie Gd.

Dnia 12 lutego br. odbyła się uroczysta inauguracja działalności Młodzieżowego Centrum Kariery w Starogardzie Gdańskim.

Jednostka powstała w ramach realizowanego prze OHP ogólnopolskiego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "OHP jako realizator usług rynku pracy".

Jednostka MCK powstała w wyniku porozumienia podpisanego z samorządem, które jest odpowiedzią na bieżące potrzeby społeczności lokalnej.

Projekt ma charakter ogólnopolski i systemowy, jest zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Jest także zgodny z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013, a także z Narodową Strategią Integracji Społecznej 2007-2013.

O tym, czym ma się zajmować centrum, patrz - PDF


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz