poniedziałek, 15 lutego 2010

Gmina Skórcz. Ogłoszenie o zebraniach wiejskich

O G Ł O S Z E N I E

Zaprasza się mieszkańców Gminy Skórcz do wzięcia udziału w zebraniach wiejskich, których proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

Otwarcie zebrania.

Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej

Informacja z działalności Rady Gminy i Radnego z danego terenu.

Krótka charakterystyka gminy

Sprawozdanie Wójta za rok 2009.

Przedstawienie założeń na rok 2010.

Dyskusja

Wypracowanie i przyjęcie wniosków z zebrania.

Zakończenie obrad.


Lp.

Sołectwo

Termin i miejsce zebrania

1.

Miryce

24 luty 2010 r. godz. 1800 (środa)

świetlica wiejska

2.

Mirotki

25 luty 2010 r. godz. 1800 (czwartek)
świetlica wiejska

3.

Barłożno

26 luty 2010 r. godz. 1800 (piątek)

szkoła

4.

Kranek

Ryzowie

Wyb. Wielbrandowskie

27 luty 2010 r. godz. 1000 (sobota)

świetlica Urząd Gminy w Skórczu

5.

Wielbrandowo

1 marca 2010 r. godz. 1800 (poniedziałek)

świetlica wiejska

6.

Wolental

2 marca 2010 r. godz. 1800 (wtorek)

świetlica wiejska

7.

Pączewo

3 marca 2010 r. godz. 1800 (środa)

szkoła - świetlica

8.

Czarnylas

4 marca 2010 r. godz. 1800 (czwartek)

świetlica wiejska

9.

Wielki Bukowiec

5 marca 2010 r. godz. 1800 (piątek)

szkołaWójt Gminy Skórcz

(-) Erwin Makiła

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz