niedziela, 21 lutego 2010

Kancelaria Senatu ogłasza konkurs dla dziennikarzy o Nagrodę Marszałka Senatu

W związku z uchwałą Senatu RP o ogłoszeniu roku 2010 ROKIEM DEMOKRACJI LOKALNEJ Kancelaria Senatu ogłasza konkurs dla dziennikarzy o Nagrodę Marszałka Senatu pt.:

"MAŁA OJCZYZNA - TO PRZESTRZEŃ, KTÓRĄ KSZTAŁTUJEMY I KTÓRA NAS UKSZTAŁTOWAŁA"

Celem konkursu jest pokazanie możliwości wpływania na otaczający świat i środowisko poprzez zaangażowanie się obywateli w działalność samorządową. Chodzi o pokazanie jak ludzie, organizując się i działając na rzecz określonej wspólnoty, przeciwdziałają apatii, bezradności, zmieniają swoje środowisko, poprawiają warunki życia i pracy, potrafią mobilizować innych wokół wytyczonych celów. Dotyczy to zarówno odrodzonych samorządów w Polsce, ale także włączenia się
obywateli polskich w działalność na rzecz lokalnych społeczności poza granicami kraju w państwach
Unii Europejskiej, a także w innych krajach, w których żyją i pracują Polacy.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne (I nagroda 6000 zł) oraz dyplomy
uznania.

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze mediów polskich i polonijnych (prasy, radia, telewizji, portali internetowych). Forma pracy zgłaszanej do konkursu jest dowolna. Warunkiem udziału jest
opublikowanie lub wyemitowanie materiału dziennikarskiego od początku 2010 roku do 15 sierpnia
2010 roku oraz przesłanie go do 25 sierpnia 2010 roku na adres:

Kancelaria Senatu
Gabinet Marszałka Senatu - pok. 209
ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa
z dopiskiem na kopercie "Konkurs dla dziennikarzy"

W załączeniu Regulamin konkursu.

Więcej informacji na stronie:

http://www.senat.gov.pl/k7/agenda

/2010/3.htm
Zapraszamy do udziału w konkursie

Dział Prasowy
Kancelarii Senatu RP

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa,

tel. 694-95-22, fax 694-90-26

REGULAMIN KONKURSU

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz