niedziela, 14 lutego 2010

Konkurs poetycki z okazji Kociewskiego Roku Kongresowego

ORGANIZATORZY
KOCIEWSKIEGO ROKU KONGRESOWEGO 2010
ZAPRASZAJĄ

do wzięcia udziału w konkursie poetyckim
"Druga strona słońca"

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

W dobie ogólnej unifikacji i komputeryzacji życia ważne staje się utrwalenie ciągłości tradycji i wzmacnianie tożsamości kulturowej, co wiąże się z koniecznością upowszechniania kultury i czystości języka ojczystego. Dlatego należy zachęcać młodych do czytania literatury pięknej. Ważne jest także wspieranie młodych talentów oraz pobudzanie wrażliwości na piękno literatury ojczystej i języka polskiego.

Cele konkursu:
1. Inspirowanie do rozwijania i doskonalenia indywidualnej pracy twórczej.
2. Rozbudzenie zamiłowania do literatury pięknej.
3. Motywowanie do poetyckiego wyrażania uczuć i myśli.
4. Integracja środowisk twórczych.

§ 2

1. Organizatorami i fundatorami nagród Konkursu Poetyckiego (zwanego dalej "konkursem") są:
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu,
- Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Grucznie
- Starostwo Powiatowe w Świeciu.
- Urząd Gminy w Świeciu,
- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
- Zenon Usakiewicz - Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Kociewskiego w Wycinkach "DĄB".
2. Konkurs rozpoczyna się 10 lutego 2010 roku i trwać będzie do
30 kwietnia 2010 roku,
3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi
29 maja 2010 roku podczas Jarmarku na Kociewiu w Świeciu.§ 3
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci i osoby dorosłe mające miejsce stałego zamieszkania na terenie Kociewia, które do
30 kwietnia 2010 roku prześlą zestaw trzech wierszy o tematyce dowolnej.
2. Jest mile widziane, aby przynajmniej jeden z wierszy zawierał odniesienia regionalne (kulturowe, geograficzne) lub był napisany z użyciem gwary kociewskiej.
3. Na konkurs należy zgłaszać utwory dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach literackich.


§ 4
Do konkursu będą przyjmowane prace wydrukowane na papierze w formacie A4, opatrzone godłem i złożone w 5 egzemplarzach (także - jeśli to możliwe - w wersji elektronicznej). W osobnej kopercie należy umieścić rozwiązanie godła (dane autora).


§ 5
Wiersze z dopiskiem "Konkurs Poetycki", należy przesłać na adres: Koordynator Kociewskiego Roku Kongresowego 2010 w Świeciu Terespol Pomorski Dworcowa 10/2 86-105 Świecie

§ 6
Nadesłane prace oceniać będzie jury w składzie:
1. dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa (Instytut Slawistyki PAN) - przewodnicząca
2. ks. Franciszek Kamecki - poeta
3. dr Marta Kładź (WSG) - sekretarz
4. dr Marcin Kowalczyk (WSG)
5. dr Włodzimierz Moch (WSG)


§ 7
Komisja przyzna nagrodę główną i trzy wyróżnienia w każdej z kategorii :
- młodzież do 21 roku życia,
- dorośli.

§ 8
Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 29 maja 2010 roku.
O miejscu wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni osobnym pismem.

§ 9
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie komisji konkursowej, zmian w zakresie przyznawania nagród oraz do zmian w regulaminie konkursu, o czym powiadomi zainteresowanych.

§ 10
Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim i zostaną wykorzystane jedynie dla celów konkursu.


§ 11
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Równocześnie zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie na stronach internetowych oraz w mediach, w celu promowania uzdolnionych twórców.

§ 12
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach internetowych:
- Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. : http://www.powiatstarogard.pl/
- Starostwa Powiatowego w Tczewie : http://www.powiat.tczew.pl/
- Starostwa Powiatowego w Świeciu : http://www.powiat.swiecki.lo.pl/

§ 13
Dodatkowe informacje o konkursie dostępne są pod numerem telefonu : 665 304 349 oraz pod adresem: kongres.swiecie@gmail.com


REGULAMIN KONKURSU - PDF

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz