czwartek, 4 lutego 2010

Gm. Bobowo. Wyjątkowy rok z wyjątkowym budżetem

OKIENKO WÓJTA


Takiego budżetu na inwestycje jeszcze w gminie Bobowo nie było. Dochody budżetu gminy w 2010 roku wyniosą 6.967.254 zł. Składają się na nie subwencje, dotacje raz dochody własne gminy (ok. 1,3 min zł), czyli podatki PIT, podatki od nieruchomości, rolne i od środków transportu. Wydatki gminy w tym roku wyniosą aż 12.691.449 zł.


- Dysponujemy ok. 1,8 min zł nadwyżki budżetowej z ubiegłego roku - mówi wójt gminy Bobowo Mieczysław Płaczek. - Te środki już zostały rozdysponowane na inwestycje. Najważniejsza z nich to budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II. Planowany koszt tej inwestycji to 4.973.614 zł. Połowa tej sumy zostanie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Planowaliśmy uzyskać osiemdziesięcioprocentową dotację. W związku z brakiem środków podzielono je dla wszystkich po równo. Mamy obowiązek tę salę wybudować do końca października. Dlatego zaciągniemy kredyt, który ma zabezpieczyć nam finansowanie tej inwestycji. Pod koniec roku zbilansujemy wydatki i dowiemy się, jaką kwotę będziemy musieli spłacać przez kolejne 10-15 lat. Zarząd Województwa nie wyraził zgody na rozłożenie inwestycji na dwa lata. W związku z tym radni niedawno zmienili budżet gminy.

Technologia budowy hali będzie nieco inna od standardowej. Pełnowymiarowa, ogrzewana geotermalnie sala sportowa z parkietem 24m x 44m będzie miała dach lekkiej konstrukcji, natomiast ściany szczytowe będą murowane. Pozostałe wykonane zostaną z żelbetu. W hali znajdzie się zaplecze socjalne o powierzchni 112m2: szatnie, sanitariaty, magazynki i pokój dla nauczyciela. Salę ze szkołą połączy łącznik.

To nie wszystkie inwestycje. 4 lutego zostanie wyłoniony wykonawca budowy 5,5km sieci wodociągowej przy ul. Polnej, Zachodniej, Piaskowej i Południowej w Bobowie. Koszt inwestycji, która ma zostać ukończona do połowy maja, to ok. 0,5 min zł. Ruszy także z udziałem gminy wiejskiej Starogard Gd. budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Jabłowo - Jabłówko - Dąbrówka, która potrwa dwa lata. Koszt tej budowy w części przewidzianej dla Jabłówka ma wynieść do 400 tys. zł. W przyszłym roku z kanalizacji zatem cieszyć się będą mieszkańcy z prawej strony szosy (jadąc z Bobowa do Starogardu). Lewa strona i wybudowania poczekają jeszcze dwa lata. Wówczas to ruszyć ma kanalizacja dla Bobowa. Nabór wniosków na dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu rozwoju obszarów Wiejskich odbędzie się pod tego koniec roku. Został również wyłoniony wykonawca budowy placów gier i zabaw w Bobowie przy starej szkole, w Wysokiej na boisku przy byłej szkole, w Grabowie przy remizie oraz w Jabłówku przy świetlicy wiejskiej - dodaje wójt. Zgodnie z harmonogramem przewidzianym w projekcie prace mają zakończyć się do połowy czerwca. Wydamy na nieco to ponad 200 tys. zł.


Wójt Mieczysław Płaczek ma wielkie powody do zadowolenia. Takiego budżetu na inwestycje jak w tym roku jeszcze w gminie Bobowo nie było.

Gmina przygotowuje także dokumentację techniczną budowy wodociągu w Jabłówku, Grabowcu i Smolągu. Gotowa już jest dokumentacja budowy kilometrowego odcinka oświetlenia ulicznego w Bobowie od Urzędu Gminy w kierunku Starogardu. Staną tam 33 słupy oświetleniowe. Ta inwestycja ma kosztować ok. 150 tys. zł. Kończy się przygotowywanie dokumentacji technicznej zagospodarowania centrum Bobowa pomiędzy ulicami Kościelną i Gdańską (teren starej szkoły). Powstanie droga łącząca obie ulice, przybędzie miejsc parkingowych i terenów rekreacyjnych wraz z zielenią. Inwestycja zostanie przesunięta w czasie z uwagi na spore wydatki. Gmina uzyskała już pozwolenie na budowę wjazdu z drogi wojewódzkiej 222 (ul. Gdańska) i drogi powiatowej (ul. Kościelna) oraz oświetlenia części rekreacyjnej. Koszt inwestycji - 430 tys. zł przy udziale funduszy Unii Europejskiej.

W tym roku nie zabraknie mniejszych, co nie znaczy mniej ważnych zadań. Na przykład zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Grabowie, w Wysokiej. Na Rusku powstanie kawałek nowej drogi a świetlica w Jabłówku zostanie ocieplona i zyska nowe okna. Na to przeznaczone będą pieniądze z Funduszu Sołeckiego. Ponadto ponad 12 tys. zł. przekazano na oznakowanie turystycznych tras rowerowych i budowę infrastruktury im towarzyszącej w ramach partnerstwa ze Starostwem Powiatowym. Dzięki temu powstaną na terenie gminy dwie trasy rowerowe o łącznej długości 18km wraz z przystankami na trasach. Gmina włączyła się także do realizacji wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną "Kociewie" nowego produktu turystycznego: "Kociewie na cztery Kopyta". W jego ramach powstała dokumentacja techniczna dla 400km szlaków konnych i 110km oznakowanych szlaków konnych w całym powiecie.

Mimo, że gmina zbliża się poziomem zadłużenia do dopuszczalnej granicy, na szczęście środki unijne go nie powiększają. Przez najbliższe 5 lat Bobowo spłacać jeszcze będzie zadłużenie zaciągnięte na budowę Zespołu Szkół Publicznych. Uważam, że wspólnie przy maksymalnym zaangażowaniu moich współpracowników cele osiągniemy z pożytkiem dla mieszkańców naszej gminy - dodał na koniec wójt.

Jarosław Stanek


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz