czwartek, 4 listopada 2004

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego 4.11.04

W przyszłym roku, w dniach od 20 do 22 października 2005 planowany jest II Kongres Kociewski. Ma się on odbywać w trzech miastach: Świeciu, Tczewie i Starogardzie.
We wtorek 2 listopada w Tleniu organizowane jest spotkanie burmistrzów, prezydentów, starostów, samorządowców i przedstawicieli wydziałów zajmujących się promocją w sprawie III Kongresu Kociewskiego.

Pozyskano informację z Władzy Wdrażającej Programu Współpracy Przygranicznej Phare w Warszawie o przyznaniu kwoty 37 145 euro z Funduszu Małych Projektów Euroregion Bałtyk na realizację projektu "Igrzyska Młodzieżowe Euroregion Bałtyk". Wnioskodawcą i liderem projektu jest Gmina Miejska Starogard
a partnerami są samorządy Tczewa, Kwidzyna, Malborka a także Urząd Marszałkowski oraz partnerzy z Obwodu Kaliningradzkiego, Danii, Szwecji, Litwy, Łotwy. Igrzyska odbędą się w czerwcu lub lipcu 2005 r pod patronatem prezydenta Starogardu Stanisława Karbowskiego.

Gmina miejska Starogard Gdański została zaproszona przez Radę Regionu Barcelona, jako jedna z ośmiu głównych partnerów, do udziału w projekcie pod nazwą "Obywatelstwo i współistnienie w europejskim sąsiedztwie", którego celem jest opracowanie i praktyczne zastosowanie programów publicznych na obszarach miejskich zagrożonych wykluczeniami społecznymi.

Dodatkowymi celami strategicznymi projektu są: poprawienie jakości życia mieszkańców; wzrost kondycji finansowej i społecznej mieszkańców i wspólnoty; pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców.
Finansowym wkładem miasta Starogard będzie kwota 3 000 euro, co pozwoli na pozyskanie 12 000 euro na działania merytoryczne związane z działaniem projektu. Wkład finansowy miasta będzie stanowił koszt pracy urzędników zaangażowanych w projekcie.
Projekt został złożony w Komisji Europejskiej i ostateczna decyzja o ewentualnym dofinansowaniu zostanie podjęta w styczniu 2005 r.


KOMUNIKAT

W związku z możliwością wystąpienia w najbliższym czasie niekorzystnych zjawisk zimowych takich jak: gołoledź, lodowica, itp. Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim przypomina, że art. 5 ust.1 Ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z dnia
20 listopada 1996 r. ze zm.) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek zapewnienia czystości i porządku poprzez uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Za chodnik taki uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny.

Podajemy również wykaz dróg gminnych w utrzymaniu zimowym Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.
I STREFA: Wybickiego, Sambora, Chopina do wjazdu Rozdzielni Gazu, Nowowiejska do nawierzchni gruntowej z pętlą, Al. Wojska Polskiego, Balewskiego od Nowowiejskiej do pętli autobusowej, Monte Cassino z petlą, Plac 16-lej Dywizji + parkingi, Południowa od Prusa do Lubichowskiej.

II STREFA: Krzywa, Słowackiego, Ks. Kellera, Rycerska, Sportowa, Parkowa, Okrężna od Lubichowskiej do Jagiełły, Szumana, Westerplatte, Browarowa, Kilińskiego, Pomorska dojazdy do Kościoła Św. Wojciecha, Gimnazjalna, Św. Elżbiety, Sienkiewicza, pętla przy Kryzana, Skłodowskiej, Buchholza, Leszczynowa, Osiedle nad Jarem - dojazdy do Nowowiejskiej, Płk. Dąbka, Sucharskiego.
Ogółem powierzchnie objęte zimowym utrzymaniem 15 351 mb.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz