sobota, 27 listopada 2004

UM Starogard. Informacje - 25.11.2004

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 25 listopada br.
W czwartek 18 listopada z jednodniową wizytą do Kaliningradu udała się 3-osobowa delegacja w składzie: Zbigniew Kozłowski- zastępca prezydenta miasta, Ludwik Szakiel - pełnomocnik prezydenta miasta ds. promocji i współpracy zagranicznej, Dorota Jabłońska-Mazurek - pianistka. Podczas wyjazdu, który odbywał się w ramach współpracy partnerskiej pomiędzy miastami, delegacja wzięła udział w zorganizowanym przez oba miasta koncercie poświęconym pamięci ofiar ataków terrorystycznych w Biesłanie.

Ponadto omawiano kwestie związane z przygotowaniami do organizacji Forum Gospodarczego w Kaliningradzie w 2005 roku, a także o udziale Kaliningradu w projekcie Igrzyska Młodzieżowe Euroregionu Bałtyk w 2005 r. Pozyskano również deklaracje partnerskie Kaliningradu do dwóch kolejnych projektów, które maja zostać zrealizowane przez miasto Starogard w 2006 roku w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE.

We wtorek 16 listopada Ludwik Szakiel - pełnomocnik prezydenta miasta
ds. promocji i współpracy zagranicznej brał udział w posiedzeniu prezydium Euroregionu Bałtyk w Gdańsku, gdzie dokonał prezentacji projektu Igrzyska Młodzieżowe Euroregionu Bałtyk, który to dostał w tym roku dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE.

W związku z trudną sytuacją Szpitala Św. Jana w Starogardzie prezydent miasta Stanisław Karbowski wystosował pismo do dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Henryka Wojciechowskiego z prośbą o pomoc i wsparcie działań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tej placówki w naszym mieście.Informacja na temat nocnych dyżurów Placówek Zdrowia w Starogardzie


SPZOZ Przychodnia Lekarska - placówka udziela nocnej pomocy stacjonarnej dla pacjentów Przychodni. Jest ona realizowana w budynku przy ul. Hallera. Placówka świadczy również całodobową pomoc wyjazdową dla pacjentów Przychodni Lekarskiej. Numer telefonu wyjazdowego 7754492.

ZOZ Medpharma S.A. - placówka świadczy opiekę nocną stacjonarną dla pacjentów Medpharmy. Jest ona realizowana przy Al. Jana Pawła II 5, tel. 5624018, 5631670.
Dla pacjentów Medpharmy opiekę nocną wyjazdową świadczy Szpital Św. Jana, ul. Balewskiego 1.

NZOZ Polmed Sp. z o.o. - placówka świadczy opiekę nocną stacjonarną
przy ul. Kopernika 21 i wyjazdową dla pacjentów Polmedu, tel. 7750900.

NZOZ Medyk Sp. z o.o. - placówka udziela nocnej pomocy stacjonarnej dla pacjentów Przychodni. Jest ona realizowana w placówce przy ul. Juranda ze Spychowa 2. Placówka świadczy również całodobową pomoc wyjazdową dla pacjentów Medyka i osób chwilowo przebywających w Starogardzie, numer telefonu 5600111.

Ponadto w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta wszystkie placówki udzielają pomocy bez względu na jego przynależność do przychodni.

KOMUNIKAT
OD 1 DO 29 GRUDNIA OBOWIĄZUJE ZAKAZ UŻYWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Przypominamy obowiązujące w Starogardzie zapisy prawa miejscowego, dotyczące zakazu używania środków pirotechnicznych na podstawie uchwały Nr XXXVI/266/96 Rady Miejskiej z 12 grudnia 1996 r w sprawie zakazu używania materiałów wybuchowych.

Zakaz używania materiałów wybuchowych w miejscach publicznych na terenie miasta Starogard obowiązuje w okresie od 1 grudnia do 29 grudnia każdego roku włącznie.

Zakaz nie dotyczy sytuacji wyjątkowych, gdy zastosowanie tych materiałów jest uzasadnione i dotyczy osób zajmujących się zawodowo ich wykorzystywaniem.

Osoby naruszające zakaz podlegają karze na zasadach i w trybie określonym
w Kodeksie wykroczeń.
Za nierespektowanie zakazu przez niepełnoletnich oraz za szkody przez nich wyrządzone odpowiedzialni są rodzice.

Zakaz wprowadzono w trosce o bezpieczeństwo publiczne. Odpowiedzialnymi za przestrzeganie zakazu są służby porządkowe - Policja i Straż Miejska.
W przypadku używania materiałów pirotechnicznych w okresie nie objętym zakazem lecz zakłócających spokój i porządek publiczny, na zgłoszenie osoby, której ten spokój został zakłócony można wszcząć postępowanie w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Urząd Miejski w Starogardzie informuje, że z dniem 15 grudnia br. zmianie ulegają numery telefonów w Urzędzie.
Podstawą tej zmiany jest dążenie do ułatwienia kontaktu telefonicznego
z urzędnikiem prowadzącym poszczególne sprawy.
Z dniem wprowadzenia powyższej zmiany będzie można dzwonić bezpośrednio do osoby, która naszą sprawę prowadzi, bez konieczności oczekiwania na połączenie z numerem wewnętrznym.

Za wszelkie utrudnienia wynikające z powyższych zmian przepraszamy.
Dodatkowo informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej
www. starogard.pl i bip.starogard.pl. Ponadto wydruki z numerami telefonów można pobierać w Biurze Obsługi Petenta (Urząd Miejski,
pokój nr 4).

KOMISJE
17 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Kultury. Radni omawiali po raz kolejny problemy nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie. Kontynuowali tez temat przygotowań do obchodów roku 2005 - Roku Adama Mickiewicza.

18 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej z udziałem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej B. Smuda. Radni wysłuchali informacji dyrektor MOPS na temat zabezpieczenia osób bezdomnych na okres zimy 2004/2005.

19 listopada Komisja Sportu Rekreacji i Turystyki wizytowała zajęcia treningowe młodych adeptów Combat-Kalaki prowadzone przez Krzysztofa Kamysza w klubie sportowym Pomorskiego Centrum Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

22 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa z udziałem przedstawiciela Powiatowej Policji. Radni omówili projekt budżetu na rok 2005. Podsumowali II rok pracy Komisji w obecnej IV kadencji samorządu.

Tego samego dnia odbyło się też wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. Radni omawiali bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w szkole i w miejscach powiązanych z działalnością szkoły. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych, Komendant Policji Mirosław Czarnecki, Komendant Straży Miejskiej Jarosław Cysarczyk, Magdalena Radzewicz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień, Przedstawiciel Punktu Konsultacyjnego dla Młodzieży Uzależnionej SILOE.

30 listopada odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej oraz Komisji Infrastruktury Powiatowej Rady Powiatu Starogardzkiego. Radni omówią inwestycje infrastrukturalne na terenie miasta; przedstawią propozycje zmiany składników majątkowych; dokonają uzgodnień dotyczących przejęcia dróg powiatowych w Zarząd Miasta. Na spotkaniu zostaną wprowadzone wnioski do budżetu Gminy na 2005 rok.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz