poniedziałek, 10 grudnia 2012

AGNIESZKA GUZ. Zbadadli Jezioro Semlińskie! Spotkanie z wędkarzem

GIMNAZJALNI EKOLODZY. D. Zakrzewski, S. Kłopocki i D. Szymczak uczniowie kl. III gimnazjum w Kleszczewie K. wykonali projekt edukacyjny: "Czy każda woda jest taka sama?". Uczniowie pobrali próbki wody z Jeziora Semlińskiego i następnie zbadali je, określając stężenie tlenku azotu, jonu amonowego i obecność żelaza. Określili też pH wody w jeziorze i zawartość jonów metali alkalicznych. Wyniki ich badań były następujące:Stężenie:

- tlenek azotu (V) 0,5 mg/l (ppm)

- jon amonowy 0,05 mg/l (ppm)

- żelaza 0,02 mg/l (ppm)

- tlenek azotu (IV) 0,5 mg/l (ppm)


pH Jeziora Semlińskiego:

- pH zmierzone pH - metrem- 8,25

- pH zbadane za pomocą odczynników- 7,6 - 8


Litowce (metale alkaliczne):

- 9 kropel = 9°d

- przedział Two = 5,00 mmd/l

(jony ziem alkalicznych)Dodatkowo uczniowie wykonali prezentację zawierającą właściwości i znaczenie wody w przyrodzie.

Na podstawie wykonanych badań chemicznych uczniowie dokonali klasyfikacji wody w Jeziorze Semlińskim. Stwierdzili, że jest to woda II klasy czystości. Woda tej klasy może być wykorzystana jako źródła zaopatrzenia w wodę zdatną do picia dla zwierząt, do celów rekreacji, sportów wodnych i kąpielisk oraz do hodowli ryb. Pomimo pól uprawnych wokół jeziora, nie stwierdzono niebezpiecznego stężenia azotanów i fosforanów. Wpływa to na czystość wody.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum biorą również udział w projekcie: "Nasze jezioro - nasza sprawa". W ramach projektu między innymi będą badać stan chemiczno-fizyczny wody w Jeziorze Kleszczewskim, zapoznają się z genezą jeziora, jego położeniem, ukształtowaniem dna, kształtem linii brzegowej, rozpoznają i opiszą zwierzęta bezkręgowe znalezione podczas prowadzenia badań.

Agnieszka GuzSpotkanie z wędkarzem, panem Zenonem Niemczykiem

Dnia 23 października odbyło się w naszej szkole spotkanie z rybakiem, panem Zenonem Niemczykiem.

Spotkanie to miało za zadanie przybliżyć uczniom gimnazjum i szkoły podstawowej tematyki związanej z naszymi okolicznymi jeziorami i łowieniem ryb. Uczniowie zadawali pytania, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Dowiedzieli się, jakie ryby są w naszych jeziorach, kiedy są dla nich okresy ochronne; czy nasze jeziora są czyste i co robić, by o nie dbać; obejrzeli sprzęt wędkarski i rodzaje przynęt; uzyskali też informacje, kiedy najlepiej wędkować i na czym polega kłusownictwo oraz w jakich jeziorach żyją raki.

Spotkanie spotkało się z żywym zainteresowaniem szczególnie męskiej części naszej szkolnej społeczności, wśród której już mamy kilku zapalonych wędkarzy. Co to będzie, gdy ci zwolennicy wędkowania dorosną? Może odkryją, gdzie zimują raki?

M. Dąbrowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz