piątek, 28 grudnia 2012

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ROZDANE

Talent jest jak cenne ziarno zasadzone w ziemię, któremu dobry ogrodnik nie tylko pozwala wykiełkować, ale każdego dnia stwarza mu najlepsze możliwości pełnego rozwoju.

W dniu 3 grudnia 2012 roku w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku podczas Konferencji zorganizowanej w ramach projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego" na rok szkolny 2012/2013 zostały przyznane stypendia 400 uzdolnionym uczniom województwa pomorskiego...


Celem programu jest:

wzmocnienie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi i technicznymi oraz podniesienie atrakcyjności tych przedmiotów w procesie edukacji;

ukierunkowanie uczniów na rozwój kluczowych kompetencji;

stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia uczniom napotykającym na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i geograficznym uniemożliwiające rozwój edukacyjny.
Stypendia na rok szkolny 2012/2013 otrzymało 17 uczniów z następujących placówek oświatowych Gminy Zblewo:

Zespół Szkół Publicznych w Bytoni:

1. Dorawa Agnieszka

2. Głogowska Angelika

3. Jaworańska Natalia

4. Zimnak Agata

5. Zimnak Michalina


Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie

1. Jendernalik Marek

2. Bielińska Julia

3. Klein Anna

4. Skoczek Magdalena


Zespół Szkół Publicznych w Zblewie:

1. Adrych Katarzyna

2. Bielińska Anna

3. Gila Ewa

4. Piaskowski Dawid

5. Szweda Katarzyna

6. Sobiechowska Wiktoria

7. Wierzba Kinga

8. Wojak Agnieszka

Konferencja była okazją do wręczenia wyróżnień najlepszym stypendystom roku szkolnego 2011/2012 wśród których znalazła się - Lidia Dolna uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum im. W. Kwaśniewskiego w Zblewie.

W uroczystości wręczenia stypendium uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Zblewo Pan Artur Herold oraz Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni Pan Tomasz Damaszk, którzy, składając gratulacje, wręczyli stypendystom upominki oraz kwiaty.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz