poniedziałek, 10 grudnia 2012

MICHAŁ KARGUL. Kociewiacy w Narodowym Spisie Powszechnym. Wreszcie dane!

Tczew 10 grudnia 2012 r.

Trzy tysiące deklaracji kociewskich w NSP 2011

Główny Urząd Statystyczny w Gdańsku podał, że w ubiegłym roku 3 tysiące osób (dane podano w zaokrągleniu do tysięcy) podało w województwie pomorskim, że identyfikuje się z tożsamością kociewską!

Przypominamy, że z inicjatywy wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Krzysztofa Kordy w czasie spisu prowadziliśmy kampanię na rzecz podawania jako drugiej obok polskiej tożsamości narodowej, właśnie kociewską identyfikację regionalną. Zważywszy na fakt, że GUS nie zadbał o przygotowanie pytań dobrze badających tożsamość etno-regionalną koncentrując się na kwestiach narodowościowych, wynik ten należy uznać za zaskakujący sukces. Deklarujący się jako Kociewiacy musieli bowiem samodzielnie wpisać własną tożsamość, niejako "obchodząc" intencjonalne formularze przygotowane przez GUS.

Przyjęliśmy wyniki z zadowoleniem, chociaż mamy liczne zastrzeżenia do organizatora spisu, tj. do Głównego Urzędu Statystycznego, zwłaszcza do zakwalifikowania Kociewiaków. Sam wynik napawa optymizmem. Teraz trzeba przekłuć sukces ze spisu w konkretne działania. Liczba 3000 deklaracji regionalnych to mocny argument, aby żądać od parlamentu prawnej ochrony ginącej gwary kociewskiej oraz zapewnienia środków na rozwój kociewszczyzny. Z tych środków mogłyby skorzystać m.in. organizacje i instytucje (muzea, centra wystawiennicze, biblioteki).

Czekamy na szczegółowe wyniki dotyczące rozkładu terytorialnego deklaracji kociewskich oraz na wyniki z województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy nadzieję, że wynik ten będzie ważkim argumentem do lepszego przygotowania kolejnego spisu powszechnego, w duchu oczekiwań społeczności kociewskiej. Przypomnijmy tylko, że 2002 roku spis wykazał jedynie 5100 Kaszubów, a po dziewięciu latach, po zmianie pytań ponad 200 tysięcy.

W tym miejscu należy także podziękować pani poseł Teresie Hoppe, która na nasze prośby interweniowała w Głównym Urzędzie Statystycznym by podał do publicznej wiadomości informacje na temat deklaracji kociewskich.

Bez wątpienia zażenowanie budzi fakt, że na proste wyniki jednego z pytań spisu, przeprowadzanego z użyciem najnowszych technologii czekaliśmy półtora roku...

dr Michał Kargul

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz