piątek, 28 grudnia 2012

SPORT TO ZDROWIE - taką nazwę otrzymał wniosek...

Gmina Zblewo po raz kolejny zakończyła Projekt ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW w 2012 roku ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

W Gminie Zblewo to już tradycja - co roku aplikujemy o te środki i je otrzymujemy. W mijającym roku też się udało. Na realizację wyżej wymienionego zadania otrzymaliśmy kwotę 40 000 zł, do tego gmina z własnych środków dołożyła drugie tyle i na zajęcia sportowe dla uczniów było do zagospodarowania 80 000 zł...
Mamy tak piękną i bogatą bazę sportową, którą nie sposób wykorzystać. Zajęcia odbywają się na boiskach "ORLIK" przy szkole w Zblewie i w Pinczynie, na boisku wielofunkcyjnym przy szkole w Kleszczewie, na salach gimnastycznych przy szkołach, w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy szkole w Bytoni, a także na Pływalni w Tczewie - mówi Anna Płoszyńska Kierownik Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zblewie.

Sport to zdrowie! - taką nazwę otrzymał wniosek, na którego realizację gmina otrzymała dofinansowanie. Dzięki tym zajęciom dzieci i młodzież zagospodarowały swój czas wolny - brały czynny udział w zajęciach sportowych pozalekcyjnych, rozwinęły zainteresowania sportowe, wdrożyły się do aktywnego wypoczynku, doskonalili umiejętności sportowe, dzieci z klas młodszych nauczyły się pływać. Uczniowie nauczyli się współdziałać w zespole oraz poznali zasady zdrowej, sportowej rywalizacji.

W ramach tego zadania zostały zrealizowane:

Zajęcia sportowe pozalekcyjne z następujących dyscyplin sportowych: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna; unihokej, gry i zabawy, korektywa. Łącznie we wszystkich zespołach szkół na terenie gminy odbyło się 348 godzin zajęć. Realizację zajęć zrealizowano od kwietnia do czerwca i od września do listopada.


Gminne zawody sportowe - w ramach projektu odbyły się również szkolne zawody sportowe na etapie gminnym, które zostały wpisane w Kalendarz zawodów sportowych Szkolnego Związku Sportowego w Zblewie. Rywalizacja młodych sportowców pozwoliła na sprawdzenie umiejętności w wielu dyscyplinach sportowych. Wszystkie zawody odbyły się w soboty, aby zachęcić uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego.


Nauka pływania - w każdej szkole została utworzona 14 osobowa grupa, która została objęta nauką pływania. Każda grupa zrealizowała 10 godzin lekcyjnych na małym basenie w Tczewie. Dzięki projektowi 70 uczniów nauczyło się pływać.

Zakup sprzętu sportowego - każda ze szkół zakupiła sprzęt sportowy.

Zajęcia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodych ludzi. Już złożyliśmy wniosek, w którym aplikujemy o środki na kolejny rok.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz