piątek, 29 lipca 2005

Ekologia

Są miejsca na świecie, w naszym kraju i w najbliższej okolicy, które odbiera się inaczej, jakoś specjalnie i kojarzy się nie tylko z lud�mi, ale przede wszystkim z charakterystyczna dla naszego miejsca specyfika przestrzeni, pięknem przyrody, bazą turystyczną i agroturystyczną..Niektórzy twierdzą, że jestem zbyt radykalny, jeżeli chodzi o sprawy ochrony środowiska. To prawda, że dzisiejsza gospodarka wymusza wiele antyekologicznych posunięć. Ja jednak uważam, że jak to jest w owym słynnym powiedzeniu, iż "zabijając jednego człowieka, zabija się całą ludzkość", tak bezmyślnie niszcząc całe połacie przyrody, pozbywając się wielu gatunków zwierząt, zabijamy cała naturę.
Gminy urzędnik lekka ręką podpisuje wyrok na przydrożne drzewa, niefrasobliwy leśniczy zgadza się na wycinkę strodrzewia. Źle funkcjonująca oczyszczalnia ścieków zatruwa najbliższe otoczenie. Wreszcie, wszyscy my, mieszkańcy wiosek i miast beztrosko zaśmiecamy i zatruwamy lasy, skwery, trakty turystyczne.
Temu trzeba dać wyra�ny odpór.
Edukacja młodzieży i dorosłych, rygorystycznie przestrzeganie przepisów ekologicznych, oraz wspólna troska o dobro otaczającej nas natury - to są kroki do poprawy stanu naszego ekosystemu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz