niedziela, 24 lipca 2005

Niebieskie święto

Policjanci z całego powiatu starogardzkiego spotkali się w piątek w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd z władzami powiatu, miast i gmin i parlamentarzystami. Powodem tego uroczystego spotkamia było |więto Policji, które w tym roku wypadło w niedzielę.Nie zabrakło odznaczeń i awansów- W ciagu kilkunastu lat policja przeszła gruntowne przeobrażenia realizując z powodzeniem większość postawionych przed nią zadań- mówił inspektor Mirosław Czarnecki - Rosnące zagrożenie przestepczościa oraz patologiami zmusza policję do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań. Często niekonwencjonalnych z częstym angażowaniem w działania przeciwprzestępcze podmiotów poza policyjnych. Dzisiaj być policjantem to wykonywać szczególną misję na rzecz obywateli i państwa. To znaczy ponosić większą niż inni odpowiedzialność i większe ryzyko osobiste.


Komendant dodał, że jest dumny z tego, że służba policyjna jest traktowana przez społeczeństwo z coraz większym szacunkiem, uznaniem i zaufaniem.

Uhonorowanych policjantów było tak wielu, że samo wręczanie odznaczeń i upominków trwało 45 minut. Brązowy Krzyż Zasługi odebrali nadkom. Bogusław Ziemba i st. asp. Sławomir Wanta. Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji odznaczony został Dariusz Skalski, burmistrz Skarszew, a Brązową Odznakę Zasłużony Policjant odebrali sierż. sztab.Izabella Machnikowska i st. asp. Mariusz Niezgoda. Inspektorem jest od piątku Mirosław Czarnecki, podinspektorem Marek Trzebiatowski, nadkomisarzami Marek Szczepański, Mirosław Bukowski i Mariusz Kropisz, a komisarzami Janusz Krzykowski i Piotr Wiśniewski.


Nie wszyscy odbierali akty mianowania. Zrobią to dziś podczas uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
- Policja jest organizacją z dużymi tradycjami - powiedział insp. Stanisław Gutowski, zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji- Dzisiaj obchodzimy 86 rocznicę utworzenia policji. 24 lipca 1918 roku po długich latach niewoli Sejm Rzeczpospolitej Poskiej powołał Policję Państwową.Wówczas policja ta otrzymała trzy podstawowe zadania:walka z przestępczością kryminalną, ochrona porządku publicznego i państawa. Dziś realizujemy te same zadanani, a trochę inne są warunki. Ta praca, którą wykonujemy jest o wiele trudniejsza. Dzisiejszy policjant musi być człowiekiem znającymm przepisy prawai to nie z jednej dziedziny. Musicie, pracuj ac w komisariatach orientować sie w przepisach prawa cywilnego, majątkowego, karnego. Musicie być w pwenym sensie omnibusami.


Inspektor nie szczędził pochwał, dodając jednak, że do osiągnięcia pełnego profesjonalizmu jeszcze trochę brakuje a starosta Sławomir Neumann żartobliwie usprawiedliwiał się, że nie wręcza tym razem kluczyków do nowych radiowozów ufundowanych przez starostwo.
- Mimo wszystkich wskażników, z którymi sie nie zgadzacie i tabelek , na które narzekacie mnogość odzanczeń i awansów świadczy o tym, że jesteście dobrze oceniani przez przełożonych i władze samorządowe wszystkich szczebli- mówił starosta- Tradycją było od dwóch lat, że pan komendnt dostawał ode mnie jakieś kluczyki. W tym roku jest inaczej. Wszyscy czekamy na zakńczenie budowy nowej komendy przy ul. Zblewskiej i już zbieramy siły i środki, żeby danego słowa dotrzymać i pomóc w jej doposażeniu.Starosta życzył, żeby za rok uroczystości odbyły się w nowym budynku, gdzie to policjanci będą gospodarzami.Dariusz Skalski dziękując w imieniu samorządowców, którzy licznie przybyli na uroczystość tytułował komendanta awansem... pułkownikiem.- Składam wyrazy najwuyższego szacunku dla wszystkich policjantów za ich codzienną walkę z przestępczością.- powiedział m.in.Tekst i zdjęce: Jarosław Stanek


Odznaczeni;
Brązowy Krzyż Zasługi - nadkom. Bogusław Ziemba i st. aspirant Sławomir Wanta. Brązowy Medal za Zasługi dla Policji- Dariusz Skalski. Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant- sierż szt. Izabella Machnikowska i st.asp. Mariusz Niezgoda.
Awansowali:
Mł.insp. Mirosław Czarnecki na inspektora policji, nadkom. Marek Trzebiatowski na podinspektora policji, kom. Marek Szczepański i Mirosław Bukowski na nadkomisarza, podkom. Janusz Krzykowski, Piotr Wiśniewski na komisarza, st. asp. Dariusz Kellas, Zbigniew Kisicki, Kazimierz |pica, Dariusz Walczak Sławomir Stolz i Leszek Wetoszka na stopień aspiranta sztabowego, asp. Leszka Chylickiego na stopień starszego aspiranta, asp Czarnota Mirosław, Zbigniew Kotlewski, Arkadiusz Makowski, Grzegorz Palczyński, Adam Paul i Adam Streng na stopień starszego aspiranta, mł. asp Tomasz Poćwiardowski na stopień aspiranta, st. sierż. Jacek Plutowski, Mirosław Reszka i Mariusz Sulewski na stopień sierżanta sztabowego, sierż. Krzysztof Chrzanowski i Roch Rzoska na stopień starszego sierżanta, st. post. Ryszard Jakubowski, Tomasz Koprowski, Tomasz Łabuński, Marcin Petrikowski i Mariusz Zeigert na stopień sierżanta, post.Krystaian Kozłowski, Sebastian Kosecki, Robert Dąbkowski, Marcin Łasica, Mateusz Weyer, Artur Redzimski i Adam Kowalczyk na stopień starszego posterunkowego.
Nagrodzeni:
Z okazji 50 urodzin i 20 - lecia służby w policji: nadkom. Marek Szczepański, asp. sztab.Roman Winkel, st. asp. Marek Daga, sierż. szt. Eugeniusz Patter, sierż.szt. Janusz Schutzmann.
Za sumienność i profesjonalizm, wyjątkową rzetelność i dyspozycyjność: st. asp. Sławomir Wanta, mł. asp. Tadeusz Benke, mł. asp.Piotr Okrój i asp. szt.Dariusz Przybylski.
Nagrody rzeczowe starosty powiatowego Sławomira Neumanna: nadkom.Mariusz Kropisz, asp. szt.Zbigniew Fijał, st. asp. Mirosław Czarnota, asp.Tomasz Makuch, sierż Krzysztof Stopa, st. post. Sebastian Kosecki, sier� szt. Waldemar Gołuński, sier� szt. Henryk Robaczyński, mł. asp. Andrzej Słomski i st. sierż.Jacek Demski.
Nagrody rzeczowe prezydenta Starogardu Stanisława Karbowskiego:
nadkom. Adam Brożyna, mł. asp. Piotr Oller, asp. szt. Krzysztof Bona, sierż.szt. Andrzej Bednarski i st. post. Krystian Kozłowski.
Nagrody finansowe Rady Miejskiej dla laureatów konkurs na najlepszego dzielnicowego i najlepszego policjanta służb patrolowo- interwencyjnych:
st. post. Maciej Olejniczak i sierż. szt.Adam Walkowski.
Nagrody rzeczowe wójta gminy Starogard Stanisława Połoma:
st. asp. Mariusz Niezgoda, mł.asp. Mariusz Bucikiewicz i mł. asp.Marcin Leszman.
Nagroda rzeczowa wójta gminy Bobowo:
sierż. szt. Sławomir Kaszubowski.
Nagrody rzeczowe burmistrza Skarszew Dariusza Skalskiego:
asp. szt.Dariusz Kellas, sierż. szt. Jacek Plutowski, st. post. Arkadiusz Fryszka ist. post.Mateusz Weyer.
Nagrody rzeczowe wójta gminy Zblewo Andrzeja Gajewskiego:
asp. Zbigniew Bukowski i sierż. Tomasz Koprowski.
Nagrody rzeczowe burmistrza Czarnej Wody i wójta gminy Kaliska:
st.asp.Stanisław Chylicki i mł. asp. Adam Machajewski.Nagrody rzeczowe burmistrza Skórcza, wójtów gmin Skórcz, Osiek i Smętowo Graniczne:st. post. Robert Talaśka, mł.asp.Janusz Erdanowski, asp. szt. Roman Kirszenstein, sierż. szt. Mariusz Langowski i sierż. szt. Jan Kamiński.
Nagrody rzeczowe wójt gminy Osieczna i wójta gminy Lubichowo:
sierż.szt Leszek Bluma i st. asp. Krzysztof Walkowski.
Ponadto Eugenia Szczepańska została wyróżniona przez Zarząd Wojweódzki NSZZ Pracowników Policji w Gdańsku dyplomem Zasłużony Pracownik Policji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz