piątek, 5 sierpnia 2005

Ach ta dzisiejsza młodzież! (konkurs)

Słowa te niestety zabarwione negatywnie, nazbyt często padają pod adresem ludzi młodych. Czy rzeczywiście jednak dzisiejsza młodzież zasługuję na tak ostrą krytykę ich stylu życia? Czy nie znajdzie się jednak kilku młodych ludzi, których działania i postawy zasługują na słowa uznania?
Pytania te zadali sobie członkowie Klubu Rotaract Trójmiasto i tak zrodził się pomysł, zorganizowania Konkursu im. Andrzeja Walentynowicza dla Młodych Liderów. Celem inicjatywy jest promowanie godnych naśladowania postaw młodych ludzi. Do konkursu może przystąpić każda osoba w wieku od 15 do 25 lat, która swoją działalnością wyróżnia się w lokalnej społeczności i która zachęca innych do realizacji wspólnych działań, a zatem osoba, która zasługuje na miano "Młodego Lidera". Nagrodą w konkursie jest finansowe wsparcie realizowanej przez zwycięzcę/zwycięski zespół inicjatywy. Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy do odwiedzenia specjalnej strony internetowej www.konkurs.rotaract.alte.pl , gdzie znajdują się bardziej szczegółowe informacje.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz