piątek, 5 sierpnia 2005

Herold - nasz kandydat do Sejmu (c.d.)

Po pierwsze- przedsiębiorczość

Podstawą i szansą dla polskiej gospodarki jest mała i średnia przedsiębiorczość.

W rok po wstąpieniu polski do Unii Europejskiej widzimy to dokładnie - jedynie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie dogodnych warunków ekonomicznych i podatkowych oraz zmiana pracy doprowadzić może do skutecznego obniżenia bezrobocia.

Drogi wyborco, również Ty - bezrobotny, my wszyscy, musimy sobie szczerze powiedzieć - bez radykalnych posunięć powodujących wsparcie krajowej przedsiębiorczości nigdy nie uda się nam wyjść z zaklętego kręgu niemożliwości i często graniczącej na krawędzi przestępstwa machinacji.

Ta sprawa dotyczy przede wszystkim terenów wiejskich. Tu przecież żywiołowo rozwinęły się małe , kilkuosobowe firmy, od podstaw powstało drobne kupiectwo. Na terenach wiejskich notujemy jednakże największe tzw. ukryte bezrobocie.

Jedynie umiejętne wykorzystanie unijnych funduszy , w ramach istniejących programów, np. Sektorowego Programu Operacyjnego kierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw daje szanse dalszego rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz w małych miastach.

Kandydując na posła do sejmu proponuję powstanie w każdej gminie Punktu Konsultacyjnego dla przedsiębiorców i rolników. Punkty te prowadziłyby wszechstronne doradztwo w zakresie projektów i wniosków europejskich.

Inna sprawa to coraz bardziej kontrowersyjna działalność supermarketów i hipermarketów.
Wyraznie zagrażają one małym ,rodzinnym przedsiębiorstwom handlowym.
Bez konsekwentnie egzekwowanych podatków od zagranicznych firm zarządzających supermarketami nie uda się nam uratować setek tysięcy warsztatów pracy, całej sieci małych sklepów i hurtowni.

Wspieranie przedsiębiorczości to również:

obniżanie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy.

zmiany przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy wobec organów administracji

powstanie systemu instytucji publicznych dla wspierania przedsiębiorczości i doradztwa gospodarczego.
Czytaj dalej - internetowe pismo Herold Polityczny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz